Landelijke voorziening

De Landelijke Voorziening van de BRO is een centraal landelijk distributiepunt bedoeld om decentraal ingewonnen informatie centraal te kunnen verstrekken.

De landelijke voorziening bestaat uit het BROloket met op de achtergrond informatiesystemen. Deze systemen zorgen ervoor dat informatie op de juiste plek in het BROloket beschikbaar komt.  Via het Bronhouderportaal leveren overheden gegevens aan bij de landelijke voorziening. Deze gegevens worden daar centraal beheerd en toegankelijk gemaakt.