Rotterdam maakt werk van de BRO

Met het aanleveren van zo’n 11.000 historische sonderingen is Rotterdam in één klap de grootste leverancier van BRO-gegevens. Al bij de invoering van de eerste tranche van de BRO in 2018 ging Rotterdam enthousiast aan de slag met de BRO. Een paar medewerkers van het Ingenieursbureau bouwden veel kennis op en zorgden ervoor dat Rotterdam aan de wettelijke taken kon voldoen. Don Zandbergen en Patrick Koek vertellen hoe Rotterdam steeds meer werk maakt van de BRO.

“We zijn twee, drie jaar geleden gewoon begonnen met de BRO, zonder dat we direct de organisatorische aspecten gingen regelen. Dat ging een tijdje goed, maar op een gegeven moment konden we niet meer vrijblijvend de BRO erbij doen, zegt Don Zandbergen, een van de pioniers voor de BRO. Hij is momenteel werkzaam als opgavecoördinator informatiemanagement binnen het Ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam.

In de doe-modus

Intussen was er een werkgroep geformeerd met medewerkers van diverse afdelingen, die ‘iets’ met de BRO te maken kregen. Maar ook vanuit die werkgroep kwam niet de gewenste verankering van het bronhouderschap van BRO. De werkgroep is begin dit jaar weer opnieuw tot leven gewekt. Met de aanwijzing van een tijdelijke BRO-coördinator is de aandacht voor de BRO vergroot, staat de werkgroep in de ‘doe’-modus en worden de nodige organisatorische maatregelen genomen om de BRO een structurele plek in de organisatie te geven.

“Het beheer van de BRO kent veel aspecten, waarbij binnen onze organisatie niet alleen het bronhouderschap maar ook het grootste deel van de gegevensleveranties plaatsvindt. Dat vereist een samenwerking tussen afdelingen en een duidelijke rollenscheiding,” licht Patrick Koek toe. Hij vervult tijdelijk de rol van BRO-coördinator, “totdat iemand met de juiste inhoudelijke kennis en op de juiste plek het van me kan overnemen.”

Enorme bak sonderingen

Een gezamenlijke inspanning van de gemeente Rotterdam en het BRO Implementatieteam maakte het mogelijk om een omvangrijke set historische sonderingen in de BRO op te nemen. Het zorgt voor een imposante dekking van het Rotterdamse grondgebied. Een verklaring voor de vele sonderingen is  dat de gemeente Rotterdam een eigen technische dienst heeft. Zandbergen licht toe: “Deze dienst, die na het 125-jarig bestaan van Gemeentewerken Rotterdam overgegaan in het Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam, vormt het technisch geweten van de stad. Omdat alle openbare infrastructuur intern wordt ontworpen en het Ingenieursbureau een eigen onderzoeksvoorziening voor veldwerk heeft, is het aantal sonderingen in de stad substantieel.”

“We zijn ook bezig om de sonderingen van het Havenbedrijf Rotterdam daaraan toe te voegen, dus dat zorgt voor een nog beter zicht op de bodemeigenschappen van ons grondgebied,” aldus Koek.

Hitparade sonderingen

Taartmoment

Om de succesvolle opneming van de duizenden sonderingen te markeren, ontvingen Don en Patrick van het BRO Implementatieteam een taart. En ook daar wisten beide heren werk van te maken.

Don Zandbergen (met taart) en collega's
Taartmoment Patrick Koek rotterdam
Ook Patrick Koek ontving een taart