Lessen ondergrond

Lessen EduGis

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn de gebiedsinrichters, energiestrategen, projectleiders en geo-datagebruikers van de toekomst. Het is dus waardevol om hen alvast mee te nemen in het idee dat de bovengrond niet los gezien kan worden van de ondergrond. Daarom heeft EduGIS in samenwerking met het programma BRO twee lesprogramma's ontwikkeld:

  1. Leren over boven- én ondergrond in 3D
  2. Dieper leren met Geo-ICT

Leren over boven- én ondergrond in 3D

Leerlingen kunnen aan de slag met actuele vraagstukken:

  • Klimaatadaptatie in Ede
  • Zeespiegelstijging en verzilting in het Grevelingenmeer
  • Landelijke leefomgeving en verstedelijking in het Groene Hart.

Hierbij gebruiken zij 3D modellen van boven- en ondergrond.

Het lesmateriaal is beschikbaar in 3 niveaus:

  • Niveau A:   groep 8 t/m jaar 2 van het VO
  • Niveau B:   3 havo/vwo/vmbo-t
  • Niveau C:   4, 5, 6 vmbo-t/havo/vwo

Meer informatie

Naar de lessenpagina van Edugis

Dieper leren met Geo-ICT

Ontdek hoe belangrijk de ondergrond is als je plannen moet maken voor een woonwijk. Deze lessen gaan over het gebied langs het Merwedekanaal in Utrecht. Dit gebied heet de Merwedekanaalzone. Het ligt dicht bij het Centraal Station van Utrecht. In dit gebied liggen oude en nieuwe gebouwen en gebieden waar nog niets is. De gemeente Utrecht wil hier een nieuwe stadswijk maken met minstens 6000 nieuwe woningen waar het goed en gezond wonen is.
Aan jou de taak een plan te maken voor de nieuwe stadswijk!

Download het Lesboek

Voor wie:

Leerlingen van VMBO, maar zeker ook voor nieuwsgierige jongere kinderen.

Download nu ook het  pakket voor HAVO/VWO.

Meer informatie:  http://www.edugis.nl/