Storymaps

Op deze pagina vindt u een overzicht van de tot nu gepubliceerde storymaps. Deze zijn gemaakt voor de ondersteuning van het standaardisatieproces en geven meer inzicht in het registratieobject of -domein, doelgroepen en bijvoorbeeld wettelijke kaders.