Landelijke voorziening

De Landelijke Voorziening van de BRO is een centraal landelijk distributiepunt bedoeld om decentraal ingewonnen informatie centraal te kunnen verstrekken.

De landelijke voorziening bestaat uit het BRO-loket met op de achtergrond informatiesystemen. Deze systemen zorgen ervoor dat informatie op de juiste plek in het BRO-loket beschikbaar komt.  Via het Bronhouderportaal leveren overheden gegevens aan bij de landelijke voorziening. Deze gegevens worden daar centraal beheerd en toegankelijk gemaakt.


Zie ook