API Bronhouderportaal

In het Bronhouderportaal worden brondocumenten onder andere aangeleverd, gevalideerd en kun je leveringen bekijken. Veel van de functionaliteit in het Bronhouderportaal is ook te gebruiken door middel van de API van het Bronhouderportaal.

Eén van de mogelijkheden is het bekijken van de eigen registratieobjecten of wanneer een bronhouder jouw organisatie toestemming heeft gegeven voor het bekijken van jouw gegevens. Je krijgt dan ook toegang tot de niet-publieke gegevens, zoals de eigen referentie van de bronhouder en de leverancier. Hiermee kun je gemakkelijk je eigen registratieobjecten terugvinden in de BRO met het bijbehorende BRO-ID. Bekijk de technische instructie voor meer informatie.

Bronhouderportaal API voor wie?

De Bronhouderportaal API is bedoeld voor bronhouders en/of dataleveranciers die BRO-processen willen automatiseren. Met de API kunnen processen die zich afspelen in het Bronhouderportaal geïntegreerd worden in de eigen software. Het is hiervoor noodzakelijk dat je aangemeld bent als bronhouder of dataleverancier, en dat je toegang hebt tot het Bronhouderportaal BRO.

Je kunt alleen registratieobjecten bekijken waar je zelf bronhouder en/of dataleverancier bent, of wanneer je in het Bronhouderportaal toestemming gekregen hebt van een bronhouder voor het bekijken van diens gegevens. Wil je meer BRO-gegevens geautomatiseerd opvragen? Maak dan gebruik van de verschillende uitgiftemogelijkheden. Zie voor meer informatie de pagina’s over de SOAP webservices of de REST API's. Je kunt ook gebruikmaken van de mogelijkheden van het BROloket of PDOK.


Tips

Hoe kom ik als dataleverancier aan een token voor de API van het Bronhouderportaal?