Ketendemo

Tijdens de Ketendemo demonstreren de BRO actielijnen/teams de technische resultaten van de afgelopen vier weken. Wij vragen daarbij ook om uw reactie, zodat de technische producten zoveel mogelijk aansluiten op uw wensen.

BRO Ketendag

De Ketendemo worden gehouden tijdens de vierwekelijkse BRO Ketendag. Hiervoor moet u zich van te voren aanmelden. Dit kan door u aan te melden voor de mailinglist, zodat u een mail ontvangt zodra u zich kunt aanmelden voor de eerstvolgende Ketendag. Sinds april 2020 worden alle sessies digitaal georganiseerd.

Wat is de Ketendemo?

De volgende actielijnen/teams demonsteren wat is gerealiseerd en vragen daarbij om uw reactie:

  • BRO uitgifteloket;
  • PDOK – uitgifteloket voor BRO;
  • Landelijke Voorzieningen BRO;
  • Bronhouderportaal;
  • Standaardisatie, domeinen Bodem-& grondonderzoek en Grondwatermonitoring.

De technische ketendemonstratie is voor iedereen die actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.


Sessie terugkijken en -lezen

De ketendemo's worden opgenomen en we delen de presentaties.

Aanmelden BRO Ketendag

Schrijf u in voor de mailinglist van de BRO Ketendag en ontvang maandelijks een uitnodiging met het aanmeldformulier voor de desbetreffende Ketendag.

Agenda

Bekijk de agenda voor de eerstvolgende BRO Ketendagen.