Uitnodiging BRO Ketendag 24 november: live!

Uitnodiging BRO Ketendag

BRO Ketendag LIVE in Utrecht

Graag nodigen wij je hierbij uit voor de BRO Ketendag op donderdag 24 november a.s. bij TNO, Princetonlaan 6 in Utrecht. Deze is voor het eerst sinds 3 jaar weer live! We zien ernaar uit jullie weer te ontmoeten.

Er staan diverse sessies gepland voor een brede groep BRO-gebruikers. We hebben er bewust voor gekozen om de sessies niet digitaal aan te bieden (met uitzondering van de ketendemo). We vinden het belangrijk dat er ruimte is voor interactie tussen aanwezigen.

Programma

9.15 - 10.15 uur |  Ketendemo BRO [hybride]

Tijdens deze ketendemo BRO laten we de resultaten van de afgelopen periode zien.  Op de agenda:

 • Resultaat  functionaliteiten en resultaten van gebruikerstesten
 • Ontwikkelingen op de systemen van het Bronhouderportaal, de Landelijke voorziening, het BROloket en PDOK
 • Beheer-issues en wijzigingen van vastgestelde BRO-standaarden
 • Voortgang Fase 2 van de BRO  Milieukwaliteit
 • Tot slot gaan we in op het voorziene werk aan de hand van de BRO Programma-Roadmap.

Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten.

10.45 - 12.00 uur | Aanlevering BRO gegevens – neem je vragen mee

De hoeveelheid ondergronddata in de BRO is het laatste jaar flink toegenomen. De BRO is op stoom; het aantal leveringen groeit en de bedoeling is dat dit blijft groeien. Ook de ontwikkelingen aan de kant van de BRO om het groeiende aantal leveringen te kunnen verwerken staan niet stil. We starten met een toelichting op de nieuwe API van het Bronhouderportaal.
Daarna is er ruimte voor vragen over het aanleveren aan de BRO. Het wordt een interactieve sessie, waarbij aanwezigen hun situatie/oplossing met elkaar kunnen delen.

Voor wie?

Bronhouders vanuit de verplichting om BRO-gegevens aan te leveren en te (her)gebruiken. Dataleveranciers die de ondergronddata aanleveren aan de BRO.

12.15 - 13.00 uur | Lunch

Tijdens de lunch geven we rondleidingen in de beschrijfruimte van de Geologische Dienst Nederland van TNO. Deze ruimte bevindt zich in hetzelfde gebouw. Je hoeft je hiervoor niet van te voren op te geven.

Middagprogramma

13.15 -15.15 uur | Tijd om te oogsten

Graag nemen we jullie mee in 2 praktijkvoorbeelden die de hele keten van beleidsvraag via BRO-data tot concrete planvorming leiden:

 • Bodem en water leidend in Almere Pampus
 • Gezamenlijk zicht op grondwatergebruik in provincie Noord-Brabant

Naar aanleiding van deze voorbeelden gaan we graag de discussie aan over jullie eigen (on)mogelijkheden en wensen in dit soort processen.

1. Praktijkvoorbeeld Bodem en water leidend bij Masterplan Ondergrond Almere

Almere werkt aan een Masterplan Ondergrond voor het gebied Almere Pampus. Hier moeten voor 30.000 woningen komen, duizenden arbeidsplaatsen en voorzieningen. Ook is er behoefte aan groen, en klimaatadaptatie en energietransitie spelen een grote rol.
In het plangebied zijn de principes bodem en water leidend – de huidige richtlijn voor ruimtelijke ordening in ons land. Om dit masterplan te funderen breidt TNO het BRO-model GeoTOP uit met Zuidwest Flevoland. Hoe meer data, hoe nauwkeuriger het model. Daarom hielp ingenieursbedrijf Wiertsema bij het aanleveren van 12.500 geotechnische sonderingen uit het Almeerse archief aan de BRO. Het Masterplan Ondergrond biedt zo de basis voor het slim aanpakken van de gebiedsontwikkeling in Almere Pampus: efficiënter, effectiever, duurzamer en kostenbesparend.

Sprekers:
 • Paola Huijding | Projectdirecteur Almere Pampus
 • John Kohschulte Brokhaus | BRO-coördinator Almere
 • Kees-Jan van der Made | Directeur Wiertsema & partners
 • Jan Stafleu | Geoloog en modelleur bij GDN/TNO

2. De cruciale rol van de ondergrond en grondwater in de provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant is zich zeer bewust van de invloed van water en ondergrond op duurzame ontwikkeling en beheer van de leefomgeving. Daarom werkt zij nauw samen met Brabantse gemeenten, de waterschappen en het waterbedrijf Brabant Water om zicht te houden op het grondwater. Ook spelen water en bodem een belangrijke rol bij de toekomstplannen rond woningbouw en energietransitie.

Sprekers:
 • Erik Heskes | Programmamanager/ Beleidsadviseur Ondergrond Provincie Noord-Brabant
 • Bas Nelemans | Beleidsmedewerker monitoring water, digitalisering en wijstherstel Provincie Noord-Brabant
Voor wie?

Iedereen die gebruik maakt van de data van de BRO, van bronhouders tot en met afnemers.

15.15 - 16.00 uur  Gezamenlijke afsluiting en borrel

Nadere informatie 

Alle sessies vinden plaats op de locatie van TNO in Utrecht, Princetonlaan 6. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Kom daarom bij voorkeur met het openbaar vervoer.

De zaal is open vanaf 9.00 uur. De middagsessie sluit aan op de lunch. De sessies zijn alleen fysiek te volgen – er zal geen livestream zijn. Uitzondering daarop is de ketendemo: deze zal zowel live als digitaal te volgen zijn.

Aanmelden

Via onderstaande link kun je je tot uiterlijk dinsdag 22 november aanmelden. Je kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) je wil deelnemen. Geef in het formulier ook aan of je de Ketendemo online of live wilt volgen. Voor digitale deelname sturen wij op woensdag 23 november een teams-link.

Aanmelden Ketendag

Aanmelden voor de sessies kan via onderstaande link. Graag tot binnenkort!

Alle verslagen en opnames van de vorige Ketendagen vind je op de Ketendag-pagina onder de desbetreffende sessie. Opnames van de sessies kun je bekijken en beluisteren via ons BRO-kanaal.

Je ontvangt deze mail, omdat je bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag. Klik op de link om je uit te schrijven of een collega aan te melden.