Uitnodiging BRO Ketendag 6 mei

Uitnodiging BRO Ketendag

Alle verslagen en opnames van de vorige Ketendagen vindt u op de Ketendag-pagina onder de desbetreffende sessie. Opnames van de sessies kunt u bekijken en beluisteren via ons BRO Kanaal.

BRO Ketendag

Graag nodigen wij u van harte uit voor de online BRO Ketendag op donderdag 6 mei. De volgende drie sessies staan op deze dag gepland:

  • Ketendemo door de productowners van ketenteams
  • Reviewsessie domein Grondwatergebruik
  • Reviewsessie domein Mijnbouwwet

Aanmelden

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot woensdag 5 mei aanmelden. U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Programma

11.00 - 12.00 uur | Ketendemo

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen periode tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Aan het eind van de sessie presenteren wij de roadmap voor de komende periode.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

13.30 - 14.30 uur | Reviewsessie Grondwatergebruik

Op maandag 26 april is de publieke consultatie voor het registratieobject Grondwaterproductiedossier (GPD) gestart. De consultatie van de catalogus loopt tot en met 7 juni. Iedere belanghebbende kan in deze periode inbreng geven. Het standaardenteam behandelt de inbreng en zal deze na 7 juni verwerken in de definitieve catalogus. In deze sessie nemen we tijd om het gegevensmodel toe te lichten. Deze sessie is bedoeld om op interactieve wijze met elkaar in gesprek te gaan.

De gegevenscatalogus voor het Grondwatergebruiksysteem heeft al in publieke consultatie gelegen, tot 15 maart jl. Wij hebben ruim 140 reacties ontvangen en in deze sessie lichten we toe:

  • Hoe we de verwerking aanpakken
  • Welke punten we al hebben opgelost
  • Wat de belangrijkste nog te verwerken zaken zijn

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer, zoals overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus.

15.00 - 16.00 uur | Reviewsessie Mijnbouwwet

De publieke consultatie van de catalogi mijnbouwwetvergunning (EPL) en mijnbouwconstructie (EPC) is afgelopen. We lichten in deze sessie toe:

  • Hoe we de ingebrachte reacties hebben verwerkt
  • Welke specifieke punten we hebben opgelost
  • Welke issues niet zijn verwerkt in de gegevenscatalogus

Voor wie?

Iedereen die generieke informatie over de mijnbouwwet en mijnbouwwerken nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast is vanzelfsprekend van belang voor beheerders van deze ondergrondgegevens omdat deze in de BRO worden opgenomen.

Aanmelden Ketendag

Aanmelden voor de sessies kan via onderstaande link. Graag tot binnenkort!

U ontvangt deze mail, omdat u bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag of Softwareleveranciersoverleg. Klik op de link om u uit te schrijven of een collega aan te melden.