Uitnodiging BRO Ketendag 23 september

Uitnodiging BRO Ketendag

BRO Ketendag

Graag nodigen wij u van harte uit voor de online BRO Ketendag op donderdag 23 september. De volgende drie sessies staan gepland:

  • Implementatiesessie domein Grondwatermonitoring
  • Ketendemo door de productowners van ketenteams
  • Standaardisatie Workshop consultatie BHR-G IMBRO/A

Aanmelden

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot woensdag 22 september aanmelden. U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Programma

9.00 - 10.30 uur | Implementatiesessie domein Grondwatermonitoring

In het algemeen zijn de implementatiesessies bedoeld om een platform te bieden voor de gebruikers van de BRO, zowel voor het proces van aanlevering als uitgifte en gebruik. Het gaat dan veelal over registratieobjecten die in productie staan of bijna gaan. Dit keer staat aanlevering van grondwaterstandonderzoeken (GLD) centraal.

De sessie bestaat uit drie delen:

1. Een plenaire sessie voor bronhouders, dataleveranciers en softwareontwikkelaars waarin we het GLD-aanleverproces toelichten, zoals dat in het BRO-standaardisatieproces is vastgesteld. Dat doen we o.a. aan de hand van een korte handreiking waarin dit aanleverproces op laagdrempelige wijze wordt uitgelegd. Ook geven we aandacht aan de wijze waarop bronhouders dit aanleverproces (inclusief correctieproces) kunnen vertalen in een heldere opdracht naar dataleveranciers, ter ontzorging van hun aanlever- en onderzoeksplicht.

2. Breakout-sessies:

  • A. 'Optimalisatie van het berichtenverkeer voor GLD' . Hierin zijn onze developers aanwezig om met softwareontwikkelaars een aantal actuele issues af te stemmen.
  • B: 'Bronhouderportaal en GLD aanleveren'. Een sessie voor een breder publiek waarin we aandacht willen geven aan de projectmatige inrichting van het Bronhouderportaal in relatie tot het registreren van Grondwaterstandonderzoek en ook in relatie tot definiëren en registreren van Grondwatermonitoringnetten. Daarnaast is er ruimte voor diverse vragen rond GLD.

3. Plenaire afsluiting van de implementatiesessie met een korte terugkoppeling, conclusies en evt. vervolgacties of -afspraken.

Voor wie?

Bronhouders en leveranciers van grondwatermonitoringgegevens;  softwareleveranciers die software ontwikkelen voor dit domein en afnemers en gebruikers van deze gegevens.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemo

Tijdens de ketendemo BRO laten we, zoveel mogelijk live, zien welke technische resultaten we in de afgelopen periode tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten.

In deze sprint werken we aan verbeteringen van de interface van het Bronhouderportaal. We willen hier graag uw feedback op ontvangen. Daarnaast werken we aan het beheerplan voor 2022 en in deze sessie willen we enkele hoofdlijnen presenteren. Tot slot laten we zien wat we hebben gepland voor in het laatste kwartaal van dit jaar.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit ingenieurs- en adviesbureaus, softwareleveranciers, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus en natuurbeheerorganisaties.

14.00 - 15.30 uur | BRO standaardisatie: Workshop consultatie BHR-G IMBRO/A

De publieke consultatie van de uitbreiding van de catalogus Geologisch booronderzoek met historische boormonsterbeschrijvingen (BHR-G IMBRO/A) start op 15 septembe 2021.

Graag leggen we uit wat de meerwaarde is van deze gegevens wanneer u geïnteresseerd bent in booronderzoek (ook voor andere vakgebieden), we maken u wegwijs in de catalogus zodat u weet welke gedeeltes interessant en relevant zijn om kritisch door te lezen.

Deze consultatie leid tot de eerste iteratie waarmee historische BHR-G gegevens in de BRO komen, graag leggen we uit wat voor boorbeschrijvingen u in deze iteratie kan verwachten en wat er in volgende iteraties wordt toegevoegd.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij booronderzoek(alle vakgebieden) en historische gegevens(IMBRO/A) uit de BRO wil hergebruiken.

Aanmelden Ketendag

Aanmelden voor de sessies kan via onderstaande link. Graag tot binnenkort!

Alle verslagen en opnames van de vorige Ketendagen vindt u op de Ketendag-pagina onder de desbetreffende sessie. Opnames van de sessies kunt u bekijken en beluisteren via ons BRO Kanaal.

U ontvangt deze mail, omdat u bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag. Klik op de link om u uit te schrijven of een collega aan te melden.