Uitnodiging BRO Ketendag 14 januari

Uitnodiging BRO Ketendag

Alle verslagen en opnames van de vorige Ketendagen vindt u op de BRO website onder de desbetreffende sessie. Opnames van de sessies kunt u bekijken en beluisteren via ons BRO Kanaal.

BRO Ketendag

Graag nodigen wij u van harte uit voor de eerste BRO Ketendag van het nieuwe jaar op donderdag 14 januari.

De volgende drie sessies staan op deze dag gepland:

  • Reviewsessie Grondwatergebruik
  • Ketendemo
  • Reviewsessie Mijnbouwwet

Zonder aanmelding geen deelname

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot 13 januari aanmelden. U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u een dag voorafgaand aan de sessie(s) een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Programma

9.00 - 10.30 | Reviewsessie Grondwatergebruik

In deze sessie staat de standaardisatie van de registratieobjecten Grondwatergebruiksysteem en Grondwaterproductiedossier centraal. Dit zijn de gegevens van vergunningsplichtige of meldingsplichtige grondwateronttrekkings- en infiltratiesystemen, waaronder ook de open en gesloten bodemenergiesystemen.

Half januari zal de gegevenscatalogus voor Grondwatergebruiksysteem (GUF) in publieke consultatie gaan. Wij zullen het informatiemodel van dit registratieobject uitgebreid toelichten, zodat u weet wat u in de catalogus kunt verwachten. Daarnaast praten wij u bij over de voortgang van de gegevenscatalogus voor het Grondwaterproductiedossier (GPD).

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer: overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, etc.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemo

Tijdens de Ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen 4 weken tot stand hebben gebracht. Doel van de demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten.

Deze eerste Ketendemo van 2021 staat in het teken van wat u van ons kunt verwachten aankomend jaar. We presenteren de roadmap inclusief de verwachte ketentest- en releasemomenten.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

13.30 - 15.00 uur | Reviewsessie Mijnbouwwet

In deze sessie staat de standaardisatie van de registratieobjecten Mijnbouwconstructie (EPC) en Mijnbouwwetvergunning (EPL) centraal.

Half januari zullen de gegevenscatalogi voor beide registratieobjecten publieke consultatie gaan. Wij nemen in deze sessie uitgebreid de tijd om beide informatiemodellen toe te lichten zodat u weet wat u in de catalogus kunt verwachten.

Voor wie?

Iedereen die generieke informatie omtrent de mijnbouwwet en mijnbouwwerken nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast vanzelfsprekend ook voor beheerders van deze ondergrondgegevens, aangezien deze in de BRO worden opgenomen.

Aanmelden Ketendag

Aanmelden voor de sessies kan via onderstaande link. Graag tot binnenkort!

U ontvangt deze mail, omdat u bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag of Softwareleveranciersoverleg. Klik op de link om u uit te schrijven of een collega aan te melden.