Uitnodiging BRO Ketendag juni

Uitnodiging BRO Ketendag

BRO Ketendag digitaal

Na twee succesvolle digitale ketendagen gaan we deze weer een vervolg geven. Alle verslagen en opnames van de vorige Ketendagen vindt u op de BRO website onder de desbetreffende sessie. Opnames van de sessies kunt u bekijken en beluisteren via ons BRO Kanaal.

Uitnodiging BRO Ketendag

Graag nodigen wij u uit voor de digitale BRO Ketendag op donderdag 4 juni. De productowners van de BRO ketenteams geven in de ochtend een geïntegreerde demonstratie van de technische resultaten van de afgelopen periode en de vorderingen van de BRO-standaarden. Voorafgaand aan de ketendemo staat de reviewsessie Bodem- en grondonderzoek gepland en in de middag, na de ketendemo, staat de reviewsessie Grondwaterdomeinen op het programma.

Om te voorkomen dat er te veel sessies op één dag plaatsvinden is het softwareleveranciersoverleg een aantal dagen later gepland, namelijk op dinsdag 9 juni om 11.00 uur. Deze sessie is in deze uitnodiging opgenomen.

Zonder aanmelding geen deelname

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot 3 juni aanmelden. Aanmelden voor het softwareleveranciersoverleg kan tot en met vrijdag 5 juni. U kunt via het aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Een dag voorafgaand aan de sessie ontvangt u per mail instructies om deel te kunnen nemen. Voor enkele sessies worden vooraf documenten beschikbaar gesteld. Deze documenten worden tegelijk met de bevestiging toegezonden.

 • Aanmelden BRO Ketendag juni

Wat kunt u verwachten?

9.30 - 10.30 uur | Reviewsessie domein Bodem- & grondonderzoek

We laten zien wat we in de afgelopen sprint hebben gerealiseerd, samen met betrokken experts. Wij vragen uw feedback op de tussentijdse resultaten voor de volgende drie onderwerpen:

1. Toegepast Geologisch booronderzoek:

 • Boormonsterbeschrijving voor basis toepassing
 • Boormonsterbeschrijving voor geohydrologische toepassing

Voor beide toepassingen is gewerkt aan een eerste concept van de gegevensdefinitie welke beschikbaar wordt gesteld.

2. Boormonsteranalyses binnen het Geologisch booronderzoek

Het gaat voor nu om de boormonsteranalyses waarvoor wij een eerste opzet hebben gemaakt: Korrelgrootteverdeling, Organisch stofgehalte, Organisch koolstofgehalte, Kalkgehalte, Volumieke Massa, Droge volumieke massa, Volumieke massa vaste delen, Porositeit, Verzadigde waterdoorlatendheid.

3. Koppelingen tussen registratieobjecten in de BRO

Afgelopen sprint hebben we met een aantal experts een sessie gehouden over het leggen van koppelingen tussen registratie objecten. Aanleiding was de behoefte om een koppeling aan te brengen tussen (geologisch) Booronderzoek en de Grondwatermonitoringput. We koppelen de belangrijkste leerpunten van de sessie terug.

Voor wie?

Voor iedereen met inhoudelijke kennis als het gaat om productie en gebruik van Booronderzoek: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.) afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen 4 weken tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Aan het eind van de sessie presenteren wij de roadmap voor de komende periode.

De volgende actielijnen/teams zullen demonstreren wat is gerealiseerd en vragen om uw reactie:

 • BRO Uitgifteloket;
 • PDOK – uitgifteloket voor BRO;
 • Landelijke Voorzieningen BRO;
 • Bronhouderportaal;
 • Standaardisatie, high lights.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

12.00 - 13.30 uur | Lunchtijd - gezond huismenu

13.30 - 15.15 uur | Reviewsessie Grondwaterdomeinen

(met halverwege een korte pauze)

Tijdens het middagdeel van de Ketendag is weer een 4-wekelijkse standaardisatie sprintreviewsessie Grondwater. Deze is net als de vorige sprintreviewsessie opgedeeld in 2 blokken.

In het eerste blok, voor de pauze,  behandelen we voortgang in de afrondende standaardisatie- activiteiten binnen het Grondwatermonitoringdomein (tranche 3). Samen met de BRO Keten bedenken we hoe we de uitgifte van samenhangende grondwatermonitoringsgegevens (put- net- en onderzoeksgegevens) vorm kunnen geven. Ook behandelen we het definiëren van Grondwatermonitoringnetten, o.a aan de hand van de sessie met provinciale meetnetbeheerders die in de afgelopen sprint heeft plaatsgevonden.

In het tweede blok komen de tranche 4 registratieobjecten en -domeinen aan bod. We behandelen in grote lijnen de verwerking van de reviewcommentaren op eerdere versies van scopedocumenten van:

 • Grondwaterdynamiekmodel;
 • Formatieweerstandonderzoek;
 • Domein Grondwatergebruik.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer: overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers en softwareleveranciers.

Dinsdag 9 juni: 11.00 - 12.00 uur | sofwareleveranciersoverleg

Dit overleg, dat technisch-functioneel georiënteerd is, organiseren wij 4 tot 5 maal per jaar om de samenwerking tussen softwareontwikkelaars en de makers van de BRO te bevorderen. Vaste onderwerpen in dit overleg zijn de beschikbare koppelvlakken en eindgebruikersfaciliteiten, planning en inhoud van de ketentesten, innovaties voor aan- en uitlevering en wijzigingen op bestaande functionaliteiten. Tot slot dient dit overleg uiteraard ook als open kanaal voor feedback.

Voor wie?

IT Experts en softwareleveranciers die software ontwikkelen welke aansluit op de BRO, zowel bij de productie en aanlevering als bij de uitgifte van de ondergronddata.

Graag tot ziens!

 • Aanmelden BRO Ketendag

U ontvangt deze mail, omdat u bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag of Softwareleveranciersoverleg. Klik op de link om u uit te schrijven of een collega aan te melden.