Uitnodiging BRO Ketendag 27 augustus

Uitnodiging BRO Ketendag

BRO Ketendag digitaal

Na de succesvolle digitale ketendagen gaan we deze weer een vervolg geven. Alle verslagen en opnames van de vorige Ketendagen vindt u op de BRO website onder de desbetreffende sessie. Opnames van de sessies kunt u bekijken en beluisteren via ons BRO Kanaal.

Uitnodiging BRO Ketendag

Graag nodigen wij u uit voor de digitale BRO Ketendag op donderdag 27 augustus. Deze is opnieuw geheel digitaal zoals u van ons gewend bent.

Deze dag staan vier sessies gepland:

  • Reviewsessie standaarden domein Bodem- en grondonderzoek
  • Ketendemo door de productowners van ketenteams
  • Reviewsessie standaarden domeinen Grondwater deel 1
  • Reviewsessie standaarden domein Mijnbouwwet

Op dinsdag 1 september staat de reviewsessie Grondwater deel 2 gepland. Aanmelden voor deze sessie kan ook via het bijgesloten formulier.

Zonder aanmelding geen deelname

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot 26 augustus aanmelden. U kunt via het aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Een dag voorafgaand aan de sessies ontvangt u per mail instructies om deel te nemen.

Wat kunt u verwachten?

9.30 - 10.30 uur | Reviewsessie domein Bodem- en grondonderzoek

Deze sprint wordt met name flink doorgewerkt aan de standaard voor het Toegepast Geologisch booronderzoek. Verder staat vanaf 3 augustus de catalogus voor Booronderzoek, de geologische boormonsteranalyses, in publieke consultatie. Deze onderwerpen komen aan bod, plus andere issues die spelen voor ontwikkeling en beheer van de standaarden binnen dit domein. Aan het eind van de sessie geven we een doorkijkje naar wat de komende periode aan bod komt.

Voor wie?

Voor iedereen met inhoudelijke kennis als het gaat om productie en gebruik van Booronderzoek: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.) afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen 4 weken tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Aan het eind van de sessie presenteren wij de roadmap voor de komende periode. In deze demo hebben we speciaal aandacht voor het terugmeldproces en willen we aan de hand van een case leveringen aan de BRO laten zien.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

12.00 - 13.30 uur | Lunchtijd - wandeling, gezond huismenu

13.30 - 15.00 uur | Reviewsessie Grondwaterdomeinen deel 1

Zoals gewoonlijk staat op deze ketendag ’s middags ook weer standaardisatie sprintreviewsessie Grondwater op het programma. We merken dat we in een standaardisatiefase zitten waarin de grondwateronderwerpen, waaraan we werken, heel divers zijn.  Het kort behandelen van al deze onderwerpen in 1 sessie doet geen recht aan de inhoud en het belang om daarover van gedachten te wisselen met stakeholders. We onderkennen daarnaast dat niet alle deelnemers  evenveel affiniteit hebben met de verschillende onderwerpen. Daarom knippen we de grondwater sprintreviewsessie op in 2 delen. Het eerste deel tijdens de ketendag zelf. Deel 2 zal dinsdag 1 september plaatsvinden, van 15.00 - 16.00 uur. Zie verderop in deze aankondiging.

Dit eerste deel richt zich op de volgende onderdelen:

  • Openstaande vragen en acties
  • Tranche 3 Grondwatermonitoringdomein, enkele issues voor grondwatermonitoringnet, grondwatersamenstellingsonderzoek en grondwaterstandonderzoek
  • De ontwikkeling van de standaard voor Formatieweerstandonderzoek
  • De ontwikkeling van de standaard voor het model Grondwaterspiegeldiepte

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer : overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

15.30 - 16.30 uur | Reviewsessie domein Mijnbouwwet

De scope voor dit domein is aangepast en grotendeels gereed. In deze sprint worden de boortrajecten voor de Locatatie Mijnbouwwerken verder uitgewerkt. Deze willen we graag toelichten voor en feedback. Tot slot blikken we vooruit naar de roadmap voor dit domein.

Voor wie?

Iedereen die generieke informatie over de mijnbouwwet en mijnbouwwerken nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast is vanzelfsprekend van belang voor beheerders van deze ondergrondgegevens aangezien deze in de BRO worden opgenomen.

Dinsdag 1 september: 15.00 - 16.00 uur | Reviewsessie  Grondwaterdomeinen deel 2

In dit tweede deel van de reviewsessie van deze sprint staat het domein Grondwatergebruik centraal. In deze sprint wordt voornamelijk gewerkt aan de administratieve aspecten van de vergunning. We willen ook aandacht geven aan wat op stapel staat voor de standaardisatie van dit domein in het komende najaar.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. grondwaterbeheer : overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

Aanmelden

Graag tot binnenkort!

U ontvangt deze mail, omdat u bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag of Softwareleveranciersoverleg. Klik op de link om u uit te schrijven of een collega aan te melden.