Uitnodiging BRO Ketendag 19 november

Uitnodiging BRO Ketendag

Alle verslagen en opnames van de vorige Ketendagen vindt u op de BRO website onder de desbetreffende sessie. Opnames van de sessies kunt u bekijken en beluisteren via ons BRO Kanaal.

BRO Ketendag

Graag nodigen wij u weer van harte uit voor de BRO Ketendag op donderdag 19 november. Deze is opnieuw geheel digitaal zoals u van ons gewend bent.

Op donderdag 19 november staan drie sessies gepland:

 • Softwareleveranciersoverleg
 • Ketendemo door de productowners van de ketenteams
 • Reviewsessie standaardisatie domein Mijnbouwwet

Om u niet belasten met te veel sessies op een dag, is er ook een sessie gepland op donderdag 26 november:

 • Reviewsessie Grondwatergebruiksdomein

Zonder aanmelding geen deelname

Alle sessies worden digitaal aangeboden. Via onderstaande link kunt u zich tot 18 november aanmelden (en voor het Grondwatergebruiksdomein tot 25 november). U kunt via dit aanmeldformulier doorgeven aan welke sessie(s) u wil deelnemen. Per sessie ontvangt u uiterlijk een dag voorafgaand aan de sessie(s) een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Programma

Donderdag 19 november | 9.30 - 10.30 uur | Softwareleveranciersoverleg

Dit overleg, dat technisch-functioneel georiënteerd is, organiseren wij 4 tot 5 maal per jaar om de samenwerking tussen softwareontwikkelaars en de makers van de BRO te bevorderen. Vaste onderwerpen in dit overleg zijn de beschikbare koppelvlakken en eindgebruikersfaciliteiten, planning en inhoud van de ketentesten, innovaties voor aan- en uitlevering en wijzigingen op bestaande functionaliteiten. Dit keer zal de nadruk liggen op:

 • Afrondende werkzaamheden voor de livegang van het Grondwatermonitoringdomein eind van dit jaar
 • Invoering van het Geotechnisch booronderzoek tranche 3.

Voor wie?

IT Experts en softwareleveranciers die software ontwikkelen welke aansluit op de BRO, zowel bij de productie en aanlevering als bij de uitgifte van de ondergronddata.

Donderdag 19 november | 11.00 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten die we in de afgelopen 4 weken tot stand hebben gebracht. Doel van deze demo is dat wij feedback ontvangen voor de (door)ontwikkeling van onze producten. Aan het eind van de sessie presenteren wij de roadmap voor de komende periode.

We willen de dataleverancier/controleur (bronhouder) beter ondersteunen bij het beoordelen van correcties en aanvullingen. Dit kan door een betere visualisatie van de verschillen ten opzichte van de huidige situatie in de BRO, maar ook door bij aanvullingen een tijdlijn te tonen, die duidelijk maakt wat er in de materiële geschiedenis is veranderd. Dit geeft de dataleverancier al vroeg de mogelijkheid fouten op te sporen. Iets wat nu nog vooral door de registerbeheerder gebeurt. Met deze opzet willen wij dit laten zien, nog voor deze functionaliteiten worden gerealiseerd.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

Donderdag 19 november | 12.00 - 13.30 uur | Lunchtijd

Donderdag 19 november | 13.30 - 15.30 uur | Reviewsessie domein Mijnbouwwet

Er gebeurt veel in het domein mijnbouw. Graag nemen we u mee in de volgende ontwikkelingen:

 • Nadere uitwerking mijngangen en –schachten voor steenkool en kalksteen
 • Eerste versie van het domeinmodel met belangrijke entiteiten en attributen
 • Stand van zaken nadere verkenning scoping vragen:
  • Welke gegevens precies op te nemen (o.a. historische schachten, industriële schachten)
  • Onderzoek wat op te nemen m.b.t. grensoverschrijdende mijnbouwwerken
  • Onderzoek naar gewenste confidentialiteit (i.v.m. veiligheidsrisico’s)
 • Boorgaten:
  • Bijgewerkte concept gegevenscatalogus
 • Zoutcavernes:
  • Nadere verkenning inhoud ECHO-LOG zoals aan SodM gerapporteerd wordt als basis voor catalogus.
 • Vergunningen:
  • Scope afbakening Mijnbouwwetvergunning tranche 4
  • Eerste opzet gegevensdefinitie, welke gegevens van de vergunning worden wel en welke niet opgenomen in de BRO

Voor wie?

Iedereen die generieke informatie over de mijnbouwwet en mijnbouwwerken nodig heeft voor zijn of haar beleid. Dan gaat het met name om liggingsgegevens. Daarnaast is het vanzelfsprekend van belang voor beheerders van deze ondergrondgegevens aangezien deze in de BRO worden opgenomen.

Donderdag 26 november | 13.00 - 14.00 uur | Reviewsessie Grondwatergebruiksdomein

In het domein grondwatergebruik werken we hard aan de gegevensinhoudelijke uitwerking van het Grondwatergebruiksysteem (GUF). We geven terugkoppeling over de uitwerking met een nadruk op de beschrijving van het systeem/installatie.

Daarnaast koppelen terug wat we geleerd hebben in een workshop van leveranciers VTH (vergunningverlening toezicht en handhaving) systemen. Zij maken de software die in de toekomst veelal de aanlevering van gegevens zal verzorgen.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij inwinning en gebruik van gegevens  t.a.v. ondiep grondwaterbeheer: overheden, drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, etc.

Aanmelden 19 & 26 november

Aanmelden voor de sessies kan via onderstaande link. Graag tot binnenkort!

U ontvangt deze mail, omdat u bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag of Softwareleveranciersoverleg. Klik op de link om u uit te schrijven of een collega aan te melden.