Uitnodiging BRO Ketendemo-dag 13 februari

Uitnodiging BRO Ketendemo-dag

Graag nodigen wij u uit voor de BRO Ketendemo-dag op donderdag 13 februari 2020. De bijeenkomst vindt plaats in het TNO kantoor in Utrecht.

De productowners van de ketenteams van de BRO geven in de ochtend een geïntegreerde demonstratie van de technische resultaten van de afgelopen periode en de vorderingen van de BRO-standaarden. Voorafgaand aan deze ketendemo is het softwareleveranciersoverleg gepland. In de middag zijn er verdiepende reviewsessies van de BRO standaardisatieteams en het BROloket op dezelfde locatie.

Bekijk onderstaand programma en meld u aan voor de BRO Ketendemo-dag op 13 februari.

Wat kunt u verwachten?

9.15 – 10.45 uur | Softwareleveranciersoverleg

Dit overleg, dat technisch-functioneel georiënteerd is, organiseren wij 4 tot 5 maal per jaar om de samenwerking tussen softwareontwikkelaars en de makers van de BRO te bevorderen. Vaste onderwerpen in dit overleg zijn de beschikbare koppelvlakken en eindgebruikersfaciliteiten, planning en inhoud van de ketentesten, innovaties voor aan- en uitlevering en wijzigingen op bestaande functionaliteiten. Tot slot dient dit overleg uiteraard ook als open kanaal voor feedback. Voorafgaand aan dit overleg ontvangt u per mail de agenda. Hiervoor moet u zich wel van tevoren aanmelden via het aanmeldformulier.

Voor wie?

IT Experts en softwareleveranciers die software ontwikkelen welke aansluit op de BRO, zowel bij de productie en aanlevering als bij de uitgifte van de ondergronddata.

11.00 - 12.15 uur | BRO Ketendemonstratie

Tijdens de BRO Ketendemo ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten van de afgelopen 4 weken. Ook wordt de ketenplanning en roadmap gepresenteerd. De volgende actielijnen/teams zullen demonstreren wat is gerealiseerd en vragen om uw reactie:

  • BRO Uitgifteloket
  • PDOK – uitgifteloket voor BRO
  • Landelijke Voorzieningen BRO
  • Bronhouderportaal
  • Standaardisatie, diverse domeinen
Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

12.15 - 13.00 uur | Lunch

13.00 -14.00 uur | Reviewsessie BROloket

Het BROloket is op 15 januari jl. live gegaan! Ondertussen blijven we doorontwikkelen. We nodigen met name gebruikers uit om feedback te geven zodat het team deze mee kan nemen in de verdere ontwikkeling en optimalisatie van het loket. De reviewsessie wordt afgesloten met een vooruitblik naar de komende sprints.

Voor wie?

Iedereen die ondergronddata uit de BRO wil gaan opvragen en gebruiken vanuit een professioneel perspectief.

14.00 - 15.30 uur | Reviewsessie Grondwatermonitoring

In deze sprint werken we alleen aan het domein Grondwatermonitoring. Er zijn dus voor het Grondwatergebruiks-domein geen ontwikkelingen te bespreken in deze reviewsessie. De volgende onderwerpen zijn wel aan de orde:

  • Voortgang acties
  • Grondwatermonitoringnet - bron- en uitgifte documenten, met userstories en voorbeeldberichten
  • Grondwaterstandonderzoek – verwerking reacties uit de publieke consultatie van de catalogus en ontwikkelingen scopedocument en storymap
  • Model Grondwaterdynamiek - voorgenomen proces om te komen tot de standaard

De reviewsessie wordt afgesloten met een vooruitblik naar de komende sprints.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij de monitoring van grondwater: overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

Aanmelden

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de BRO Ketendemo-dag op 13 februari. We vragen u om u aan (of af) te melden, zodat we de dag kunnen afstemmen op het juiste aantal personen.

Locatie

Komt u naar locatie met de auto? U kunt parkeren naast het kantoor van TNO op parkeerplaats zone A. Een dag-parkeerpas voor achter uw raam kunt u ophalen bij de receptie. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Kom bij voorkeur met het openbaar vervoer. De zaal voor het softwareleveranciersoverleg is open vanaf 9.00 uur. De middagsessies sluiten aan op de lunch. De sessies zijn alleen fysiek te volgen – er zal geen livestream zijn.

Graag tot ziens op 13 februari!

Planning

Benieuwd naar de data van de Ketendemo-dagen en softwareleveranciersoverleggen in 2020? Bekijk het overzicht. Klik op een datum om deze vervolgens alvast als reminder in uw agenda te zetten via de handige link: 'Plaats in agenda'