Uitnodiging BRO Ketendemo-dag 26 september

Uitnodiging BRO Ketendemo-dag

Graag nodigen wij u hierbij uit voor de BRO Ketendemo-dag op donderdag 26 september 2019, TNO kantoor in Utrecht. De productowners van de ketenteams van de BRO geven in de ochtend een geïntegreerde demonstratie van de technische resultaten van de afgelopen periode en de vorderingen van de BRO-standaarden. In de middag zijn er twee verdiepende sessies op dezelfde locatie:

 1. Reviewsessie door het team BRO standaardisatie voor het domein Grondwatermonitoring, waarin inhoudelijk wordt ingegaan op de standaard voor grondwaterstandonderzoek.
 2. Workshop werkproces Geotechnisch booronderzoek in relatie tot het BRO-gegevensmodel.

Waarom een Ketendemo-dag?

Veel belanghebbenden hebben aangegeven, onder andere in een enquête afgelopen voorjaar, dat er te veel losse demo’s en sessies vanuit de BRO worden aangeboden. Het bezoeken ervan kost veel tijd en het doel was niet altijd duidelijk. Door middel van deze gezamenlijke ketendemo en verdiepende sessies willen wij gehoor geven aan deze signalen. Als deze ketendemo-dag succesvol is, willen we deze vier-wekelijks herhalen. Zo kunt u op 1 dag op 1 locatie uw informatie halen en ons feedback geven.

Wat kunt u verwachten?

10.30 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten van de afgelopen 4 weken. De volgende actielijnen/teams zullen demonstreren wat is gerealiseerd:

 • Standaardisatie, domeinen Bodem-&grondonderzoek en Grondwatermonitoring;
 • Landelijke Voorzieningen BRO;
 • Bronhouderportaal
 • BRO uitgifteloket
 • PDOK – uitgifteloket voor BRO

Voor wie?

Iedereen die actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

13.30 - 16.30 uur | Reviewsessie BRO standaardisatie domein Grondwatermonitoring

In deze middagsessie wordt dieper ingegaan op de ontwikkeling van de standaard voor met name het registratieobject Grondwaterstandonderzoek. Vanaf november a.s. zal de bijbehorende catalogus in publieke consultatie beschikbaar komen en in deze sessie worden de laatste ontwikkelingen besproken.

Programma

 • Terugkoppeling op acties uit vorige sprintreviewsessie.
 • Grondwatermonitoringnet: koppelen van opvolgende filters
 • Voortgang standaardisatie Grondwaterstandonderzoek
  • Uitwerking van gegevensmodel
  • Omgaan met gecensureerde metingen: droogval etc.
  • Gegevens aanleveren: Gebeurtenissen en innameberichten

De sessie eindigt met een vooruitblik naar de inhoud van de volgende sprints.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij de monitoring van grondwater: overheden, drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

13.30 - 16.00 uur | Workshop  werkproces Geotechnisch booronderzoek in relatie tot het BRO-gegevensmodel

In deze workshop zullen we samen met de Vereniging voor Technisch Bodemonderzoek (VOTB) ingaan op het productieproces van het Geotechnisch Booronderzoek. Op 1 januari a.s. gaat de verplichting tot aanlevering van geotechnisch onderzoek aan de BRO in.

Samen met de aanwezigen uit het productieproces volgens de NEN-EN-ISO 14688 gaan we op zoek naar de plek waar de informatie die vastgelegd is in het BRO gegevensmodel wordt geproduceerd en kijken we vanuit welke rol dat dat wordt gedaan.

Programma

 1. We lopen met grote stappen door het BRO-gegevensmodel;
 2. We gaan aan de hand van enkele voorbeeld-opdrachten kijken hoe de informatie zich verhoud tot de deelonderzoeken boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse;
 3. We gaan met elkaar aan de slag om de verschillende rollen vanuit het werkproces te benoemen en gaan vervolgens ook kijken welke informatie die vanuit die rol wordt geproduceerd en waar die een plek vind in het gegevensmodel.
 4. We geven een doorkijkje hoe de informatie moet worden aangeleverd aan het bronhouderportaal in relatie tot het werkproces.

Op deze manier proberen we een gezamenlijk beeld te vormen over waar de informatie ontstaat in het werkproces.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij het geotechnisch onderzoek: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.) afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

Kosten en aanmelden

Deelname is kosteloos. We serveren een lunch. We vragen u om tijdig aan (of af) te melden. Dit mede om de catering goed af te stemmen op het juiste aantal personen en tekorten of overschotten te voorkomen. Dank alvast!

Ga naar het aanmeldformulier.

Locatie

De ketendemo in de ochtend en de workshop standaardisatie in de middag vinden plaats op de locatie van TNO, Princetonlaan 6 in Utrecht. De zaal voor de ketendemo is open vanaf 10.00. De workshop en de reviewsessie voor standaardisatie starten na de lunch om 13.30 uur.

De ketendemo en de verdiepingssessies zijn alleen fysiek te volgen – er zal geen livestream zijn.

Graag tot ziens op 26 september!