Uitnodiging BRO Ketendemo-dag 21 november

Header november

Uitnodiging BRO Ketendemo-dag

Graag nodigen wij u uit voor de BRO Ketendemo-dag op donderdag 21 november 2019. De bijeenkomst vindt plaats in TNO kantoor in Utrecht.

De productowners van de ketenteams van de BRO geven in de ochtend een geïntegreerde demonstratie van de technische resultaten van de afgelopen periode en de vorderingen van de BRO-standaarden. Voorafgaand aan de ketendemo is een softwareleveranciers overleg gepland. Hiervoor wordt een aparte agenda opgesteld.

In de middag zijn er drie verdiepende sessies op dezelfde locatie:

 1. Workshop Geologisch booronderzoek volgens NEN-EN-ISO 14688
 2. Workshop Grondwaterstandonderzoek – aanleveren van berichten
 3. Inloopsessie voor het domein Bodem- & Grondonderzoek

Meld u aan!

Wat kunt u verwachten?

9.00 – 10.15 uur | Softwareleveranciersoverleg

Het softwareleveranciersoverleg is technisch-functioneel georiënteerd en richt op de samenwerking tussen softwareontwikkelaars en de makers van de BRO. Vaste onderwerpen in dit overleg zijn de beschikbare koppelvlakken en eindgebruikersfaciliteiten, planning en inhoud van de ketentesten, innovaties voor aan- en uitlevering en wijzigingen op bestaande functionaliteiten. Het overleg wordt 4 tot 5 keer per jaar georganiseerd. Het overleg dient als een open kanaal voor feedback.

Voor wie?

IT Experts en softwareleveranciers die software ontwikkelen welke aansluit op de BRO, zowel bij de productie en aanlevering als bij de uitgifte van de ondergronddata.

10.30 - 12.00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens de BRO ketendemo ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten van de afgelopen vier weken. Ook wordt de ketenplanning en roadmap gepresenteerd. De volgende actielijnen/teams zullen demonstreren wat is gerealiseerd en vragen om uw reactie:

 • BRO uitgifteloket;
 • PDOK – uitgifteloket voor BRO;
 • Landelijke Voorzieningen BRO;
 • Bronhouderportaal;
 • Standaardisatie, domeinen Bodem-& grondonderzoek en Grondwatermonitoring.

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

12.45 – 13.00 uur | BRO standaardisatie - Workshop BRO Geologisch booronderzoek volgens NEN-EN-ISO 14688

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag om de toepasbaarheid van de NEN-EN-ISO 14688 norm voor het Geologisch booronderzoek in kaart te brengen. De basis hiervoor is de catalogus voor het Geotechnisch booronderzoek die is opgesteld op basis van deze nieuwe norm en in deze workshop willen we een start maken met de ‘14688-catalogus’ voor Geologisch booronderzoek. De huidige catalogus voor Geologisch booronderzoek bevat nu veel detailinformatie die in veel gevallen niet zal worden gehanteerd.

Voor wie?

Voor iedereen met inhoudelijke kennis als het gaat om productie en gebruik van boormonsterbeschrijvingen voor Geologisch booronderzoek: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.) afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

13.45 - 16.00 uur | BRO standaardisatie – Workshop Grondwaterstandonderzoek aanleveren van berichten

Vanaf 8 november jl. ligt de catalogus Grondwaterstandonderzoek 0.9 versie in publieke consultatie. In deze workshop verkennen we, aan de hand van de gegevensinhoud, welke aanleidingen er zijn om gegevens in de BRO te registreren gedurende de periode waarin grondwaterstanden worden gemonitord. Bijvoorbeeld: hoe gaat de bronhouder een geregistreerd onderzoek aanvullen in de BRO of (een deel van) de geregistreerde gegevens corrigeren. We werken gezamenlijk uit welke aan te leveren ‘berichten’ hieruit gaan ontstaan en welke gegevens daar dan precies in zouden moeten zitten.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij de monitoring van grondwater: overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

14.00 – 15.30 uur | Inloopsessie BRO standaardisatie domein Bodem- en grondonderzoek

In deze inloopsessie kan een ieder toelichting krijgen op de volgende nieuwe standaarden die momenteel in publieke consultatie (komen te) staan:

 • Geologische boormonsterbeschrijving (t/m 12 november in consultatie);
 • Geotechnische boormonsteranalyse 2 (t/m 15 december  in consultatie);
 • Bodemkundige boormonsteranalyse (t/m 15 december  in consultatie);
 • Bodemkundige wandmonsteranalyse (t/m 15 december  in consultatie).

Voor wie?

Voor iedereen die betrokken is bij Booronderzoek: opdrachtgevers, opdrachtnemers, producenten (boorfirma, beschrijver, lab-analist, etc.) afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

Kosten en aanmelden

Deelname is kosteloos. We serveren een lunch tussen de middag en sluiten de middag af met een borrel. We vragen u om tijdig aan (of af) te melden. Dit mede om de catering goed af te stemmen op het juiste aantal personen en tekorten of overschotten te voorkomen. Dank alvast!

Ga naar het aanmeldformulier.

Locatie

De ketendemo en het softwareleveranciersoverleg in de ochtend en de sessies voor standaardisatie in de middag vinden plaats op de locatie van TNO in Utrecht, Princetonlaan 6. Voor wie met de auto komt: u kunt parkeren op de parkeerplaats naast het kantoor, zone A. Haal wel een dag-parkeerpas bij de receptie voor achter uw raam.

Overige informatie

De zaal voor het softwareleveranciersoverleg is open vanaf 8:45 uur. De middagsessies sluiten aan op de lunch. De sessies zijn alleen fysiek te volgen – er zal geen livestream zijn.

Meld u nu aan en graag tot ziens op 21 november!

Collega inschrijven voor de uitnodigingen van de BRO Ketendemo-dag of uitschrijven?