Uitnodiging BRO Ketendemo-dag 19 december

Uitnodiging BRO ketendemo-dag

Uitnodiging BRO Ketendemo-dag

Graag nodigen wij u uit voor de BRO Ketendemo-dag op donderdag 19 december 2019. De bijeenkomst vindt plaats in TNO kantoor in Utrecht.

De productowners van de ketenteams van de BRO geven een geïntegreerde demonstratie van de technische resultaten van de afgelopen periode en de vorderingen van de BRO-standaarden. Dit keer is er een feestelijke ketendemo: de registratieobjecten van tranche 2 gaan volledig in productie!

Verder houden we de dag kort in verband met de kerstperiode. Voorafgaand aan de technische ketendemo wordt een korte reviewsessie georganiseerd door het team BRO Standaardisatie Grondwater. Er zijn in de middag geen sessies gepland.

Meld u aan!

Programma

9:00 - 10:15 uur | Reviewsessie standaardisatie Grondwatermonitoring en -gebruik

Deze reviewsessie gaat over het aanleveren van grondwaterstandonderzoek-gegevens. We laten zien wat de inhoud is van de bijbehorende brondocumenten (‘starten’, ‘aanvullen’, ‘voltooien’ en ‘volledige inhoud’), welke in de volgende sprint worden uitgewerkt. Dit is het vervolg op de  de workshop ‘Grondwaterstandonderzoek – aanleveren van berichten van 21 november jl.

Verder werken we in de huidige sprint aan het registratieobject Grondwatermonitoringnet.  We presenteren de gegevensinhoudelijke oplossing voor opvolgende filters die een doorlopend meetpunt in een grondwatermonitoringnet vormen.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij monitoring en gebruik van grondwater: overheden drinkwaterbedrijven, advies- en ingenieursbureaus, afnemers en gebruikers, softwareleveranciers.

10:30 - 12:00 uur | Ketendemonstratie BRO

Tijdens de ketendemo BRO ziet u, zoveel mogelijk live, de technische resultaten van de afgelopen 4 weken. De volgende actielijnen/teams zullen demonstreren wat is gerealiseerd en vragen om uw reactie:

  • BRO uitgifteloket;
  • PDOK – uitgifteloket voor BRO;
  • Landelijke Voorzieningen BRO;
  • Bronhouderportaal;
  • Standaardisatie, domeinen Bodem-& grondonderzoek en Grondwatermonitoring.

Het zal een feestelijke demo worden. We gaan vieren dat tranche 2 van de BRO volledig zal zijn opgeleverd!

Voor wie?

Iedereen die vanuit een technisch perspectief actief is bij het beheren, verzamelen, leveren, opvragen en gebruiken van ondergronddata, vanuit Ingenieurs- en adviesbureaus, waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, bouw- en aannemersbedrijven, architectenbureaus, natuurbeheerorganisaties, scholen, universiteiten en burgers.

Kosten en aanmelden

Deelname is kosteloos. We vragen u om u aan (of af) te melden, zodat we de ochtend kunnen afstemmen op het juiste aantal personen. Dank alvast! Aanmelden.

Locatie

De ketendemo en de reviewsessie vinden plaats op de locatie van TNO in Utrecht, Princetonlaan 6. Voor wie met de auto komt: u kunt parkeren op de parkeerplaats naast het kantoor, zone A. Haal wel een dag-parkeerpas bij de receptie voor achter uw raam.

Overige informatie

De zaal voor de reviewsessie is open vanaf 8.45 uur. De sessies zijn alleen fysiek te volgen – er zal geen livestream zijn.

Meld u nu aan en graag tot ziens op 19 december!

Uitnodigingen van de BRO ketendemo-dag ontvangen per mail? Schijf uzelf of een collega in!