Kennisdag Bodem en Ondergrond | grondwater

Op 21 juni 2021 vond de Kennisdag Bodem & Ondergrond plaats. Vlaamse en Nederlandse collega's deelden hun kennis over data en beleid in het grondwaterdomein. In onderstaand schema zijn alle presentaties terug te vinden.

Onderwerp

Spreker (s)

Presentatie

Presentaties kennisdag bodem & ondergrond

Inleiding

Grondwater voor drinkwaterwinning en de energietransitie in Nederland

Mirjam Post (ministerie IenW)

Grondwaterbeleid Nederland (pdf, 1.4 MB)

Grondwaterbeleid in Vlaanderen

Kris Van den Belt (VMM)

Grondwaterbeleid Vlaanderen (pdf, 1.8 MB)

Data aanleveren

Aanlevering aan de Basisregistratie Ondergrond, wet Bro, standaarden

Martin Peersmann (BRO)

Data aanleveren Nederland, Wet Bro (pdf, 6.2 MB)

Aanbod grondwaterdata
eDOV: aanlevering door erkende boorbedrijven

Tinne De Rouck (VMM - aanspreekpunt DOV)

Data aanleveren Vlaanderen (pdf, 2.4 MB)

Data ontsluiten

BROloket
BRO Bronhouderportaal
PDOK

Stephan Gruijters (TNO)

BROloket, bronhouderportaal (pdf, 7.4 MB)

DOV verkenner en DOV services

Pydov

Veerle Vanwesenbeeck (coördinatieteam DOV)

Guillaume Vandekerckhove (student)

DOV Verkenner (pdf, 4.7 MB)

Pydov (pdf, 3 MB)

Modellen

Grondwatermodellen TNO (statisch en dynamisch)

Model Grondwaterspiegeldiepte

Nederlands hydrologisch instrumentarium (NHI) met Landsdekkend zoet-zout grondwatermodel (LHM)

Ronald Vernes (TNO)

Martin Knotters (WENR)

Timo Kroon (Deltares)

Grondwatermodellen van TNO (pdf, 1.2 MB)

Model Grondwaterspiegeldiepte (pdf, 6 MB)

NHI en LHM (pdf, 3.1 MB)

Grondwaterstandsindicator -
Vlaams Grondwatermodel (VGM) - H3D

Jan Corluy (VMM)

Johan Lermytte (VMM)

Grondwaterstandindicator en H3D (pdf, 4.7 MB)

Grondwatermodellering Vlaanderen (pdf, 442 kB)

Onderzoek

Zoet grondwater(data)beleid in een zoute provincie

Ronnie Hollebrandse (provincie Zeeland)

Zeeland, Zoet grondwater-data-beleid (pdf, 6.8 MB)

Helikoptermetingen
Verzilting
Kreekruginfiltratie

Dieter Vandevelde (VMM)

Helikoptermetingen, Verzilting, Kreekruginfiltratie (pdf, 4.7 MB)