Herinnering BRO'tje 11 januari

Datagedreven naar duurzamer (her)gebruik van grond

Graag herinneren we je aan het BRO'tje van 11 januari 2024. In dit BRO’tje laten we zien hoe de transitie naar een duurzamer hergebruik van grond baat kan hebben bij gebruik van data over de ondergrond. Tussen 9.00 en 10.00 uur praten we je bij over nieuwe initiatieven rond circulaire grondstromen.

Inhoud van het webinar

Er is landelijk en zelfs wereldwijd een groot tekort aan grondstoffen als zand en klei. En we willen de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof terugdringen. Circulair werken helpt hierbij. Met name bij grondverzet liggen er kansen om grote stappen te zetten. Gegevens over Milieukwaliteit uit grondonderzoeken nemen toe en komen binnenkort ook in de BRO. Hoog tijd dus om die data in te zetten voor datagedreven werken aan duurzaam gebruik en hergebruik van grond. En het vervoer daarvan.

Graafprojecten waarbij grond vrijkomt, bieden een kans om circulair te werken. Daarbij is het efficiënt koppelen van aanbieders en afnemers van grond cruciaal. Een aantal partijen nam met koppelen van vraag en aanbod een proef op de som in het BRO Praktijkvoorbeeld ‘Circulaire grondstromen’. Daarna is er energie ontstaan om daarop verder te gaan.

Dit webinar

In dit BRO’tje laten we zien hoe de transitie naar een duurzamer hergebruik van grond baat kan hebben bij gebruik van (openbaar) beschikbare data over de ondergrond. Bijvoorbeeld door in een systeemmodel opties in kaart te brengen voor afgegraven grond en dit aan locaties te koppelen, zodat er een marktplaats voor grond kan ontstaan. Het model modelleert de waarde van grondstromen voor verschillende toepassingen.  In de marktplaats komt deze waarde terug en kan grond van aanbieders gekoppeld worden aan verschillende afnemers en bestemmingen.

Een pilot is gedaan door Rijkswaterstaat in de uiterwaarden van de Waal bij Tiel. Daar komt grond vrij bij het maken van ruimte voor de rivier.

Sprekers:

  • Martin Peersmann |  BRO (ministerie BZK)
  • Kees Luijt | Rijkswaterstaat
  • Arjen Ros | Copernicos
  • Brian de Vogel | Geodan

Datum en tijdstip

Het BRO'tje vindt plaats op donderdag 11 januari van 9.00 tot 10.00 uur.

Aanmelden

Wil je het BRO'tje bijwonen? Meld je dan aan via het formulier! Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 9 januari. Je ontvangt een dag voorafgaand aan de sessie per mail een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen. Als je bent ingeschreven als vaste gast, hoef je je uiteraard niet aan te melden.

Je ontvangt dit nieuws, omdat je bent ingeschreven voor de BRO nieuwsbrief. Collega inschrijven voor de BRO nieuwsbrief of uitschrijven? In- of uitschrijven nieuwsbrief.