Wintergroet

Beste BRO-community,

We kijken met veel plezier terug op 2022. Samen met jullie hebben we weer veel gerealiseerd: van de start van een het nieuwe domein Milieukwaliteit en het benoemen van water en bodem als sturend voor de ruimtelijke ordening, tot de implementatie van nieuwe registratieobjecten, mooie ontmoetingen en jullie mijlpalen en verhalen uit de praktijk. Heel hartelijk dank weer voor jullie inzet, enthousiasme en samenwerking. Graag nemen we je mee langs een aantal hoogtepunten in het afgelopen jaar en kijken vooruit naar 2023.

Samen maken we BRO

De BRO-community groeit en met de komst van het domein Milieukwaliteit komt daar een nieuwe doelgroep bij. Daar hebben we dankzij netwerkorganisatie SIKB een fijne ingang voor. Welkom allemaal! We zijn inmiddels met zo’n 2000 betrokkenen: BRO-coördinatoren van alle bestuursorganen en publieke ondernemingen, programmamedewerkers, geo- en grondwaterspecialisten, adviseurs en software- en dataleveranciers werkzaam in vijf sectoren, Grond-, Weg- en Waterbouw, Watersysteem, Landbouw, Mijnbouw en (Water)bodembeheer. Het blijft mooi te zien tot welke prestaties dit leidt.

Start Milieukwaliteit

Het is jullie vast niet ontgaan dat fase 2 met Milieukwaliteit is gestart met ‘agile’ werken aan de standaard en bouw van 2 nieuwe registratieobjecten. Dit zijn Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) en Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD). Wil je op de hoogte blijven, kom dan naar de sprintreviews op de maandelijkse Ketendag (zie onze kalender) en houd de nieuwsbrief in de gaten.

Afronding Tranche 4

We zijn dit jaar volgens het eerste BRO Beheerplan aan de slag gegaan. Het kan jullie niet ontgaan zijn dat we tijd nodig hadden om het Bronhouderportaal aan te passen voor de bulkleveringen die op gang kwamen door aanlevering van historische grondwaterstanden. Het bouwteam bij TNO heeft zich enorm ingezet om dit vraagstuk, samen met een aantal betrokken bronhouders en softwarebedrijven, op te lossen. Daarvoor onze speciale  waardering en dank.

In 2023 blijven we doorontwikkelen en werken aan een veilig portaal.
Eind december 2022 worden de twee registratieobjecten van het domein Grondwatergebruik opgeleverd: Grondwatergebruik (GUF) en Grondwaterproductiedossier (GPD). Ook is de vernieuwde Bodemkaart opgeleverd. Verder kan begin 2023 begonnen worden met het vullen van de BRO met gegevens uit het domein Mijnbouwwet. Zo staat er een hele set aan registratie-objecten klaar waar iedereen zijn, diens of haar tanden in kan zetten. We hopen dat jullie aan de slag gaan en helpen je daar graag bij!

Binnen de wettelijke structuur van de BRO is de Regeling Bro aangepast. Daarbij zijn in vijf catalogi de werkafspraken verwerkt, waardoor die nu netjes wettelijk zijn vastgelegd.

Er is ook in 2022 weer een groot aantal wensen ingediend voor verbeteringen via het BRO-wijzigingenproces. Er staan er nog veel op de backlog, maar er zijn ook 20 verzoeken gerealiseerd.  Belangrijk dit jaar was ook weer het gezamenlijk werken aan een BRO Beheerplan. Hierin zijn de beheeractiviteiten voor komend jaar geschetst.

Praktijk

De praktijkvoorbeelden van de BRO blijken nog steeds heel waardevol te zijn. We hebben ze op onze praktijkpagina op de website opnieuw vormgegeven, zodat ze nog toegankelijker zijn. De praktijk komt ook aan bod in de BRO’tjes, die we nog steeds samen met leden van de community organiseren. We hebben daarvan genoten. En we waren natuurlijk present bij de vele online en live evenementen van de mede-overheden, vakorganisaties en softwareleveranciers waarbij de ondergrond en integrale ruimtelijke ordening in 3D centraal stond – en milieukwaliteit.

In november organiseerden we voor het eerst in 3 jaar ook weer een live Ketendag. Dit is iedereen goed bevallen, dus dat gaan we in 2023 herhalen!
Ook hebben we weer kennis uitgewisseld met onze Vlaamse collega's bij Databank Ondergrond Vlaanderen door een sessie met experts uit beide landen. Dit keer rond het onderwerp geotechniek.

Vooruitblik 2023

We zijn heel blij dat het Kabinet besloten heeft om in de ruimtelijke ordening van Nederland water en bodem sturend te laten zijn. Dit is inmiddels ook verder uitgewerkt in structurele keuzes. Dit zijn randvoorwaarden waarmee provincies samen met betrokken partijen een gebiedsgerichte aanpak kunnen opstellen. Voor velen van jullie en voor ons was het al lange tijd duidelijk dat het ‘ondergronds denken en doen’ grote meerwaarde heeft in beleid en beheer. Mooi dat dit nu breder leeft. We realiseren ons wel dat dit voor jullie in 2023 ook zal betekenen dat er grote vraag naar ondergronddata gaat komen. Heb je hier vragen over, laat het onze BRO Servicedesk dan weten!

Natuurlijk gaan we verder met Milieukwaliteit in 2023, en ook met het beheer van de BRO. Nieuw daarbij is dat we aan de slag gaan met Kwaliteit, Toezicht en Handhaving. De BRO is immers niet vrijblijvend: hoe meer data, hoe beter de informatie over de ondergrond – en daarom is aanleverplicht wettelijk vastgelegd. Hierbij hebben we jullie nodig. Ook het gebruik van de BRO-informatie is een wettelijke verplichting. We houden vinger aan de pols en komen ook gericht bij jullie aan de deur.

In de tussentijd proberen we op alle mogelijke manieren te inspireren, te helpen en te informeren. Dat doen we graag vanuit jullie gebruikersvragen, dus laat het ons weten!

We wensen jou en je dierbaren fijne dagen en een gezond en voorspoedig 2023!

Namens het BRO-team bij BZK

Martin Peersmann, Marjan Bevelander en Ruud Boot