Wintergroet

Beste BRO-community,

Graag willen we u ook dit jaar weer bedanken voor uw inzet en grote betrokkenheid. Samen met u hebben we weer veel gerealiseerd: van de implementatie van nieuwe registratieobjecten tot prachtige praktijkvoorbeelden. De vooruitzichten voor een nieuw hoofdstuk in de BRO – een tweede fase met de bodemverontreiniging - zijn gunstig.  We geven op 1 januari het stokje voor het ketenbeheer over aan TNO. Het ministerie van BZK houdt de regie op het beheer. Graag nemen we u mee langs een aantal hoogtepunten in het afgelopen jaar en kijken vooruit naar 2022.

Samen maken we BRO

De BRO-community bestaat inmiddels uit meer dan 1600 leden: BRO-coördinatoren van alle bestuursorganen en publieke ondernemingen, programmamedewerkers, geo- en grondwaterspecialisten, adviseurs en software- en dataleveranciers werkzaam in vier sectoren, Grond-, Weg- en Waterbouw, Watersysteem, Landbouw en Mijnbouw. Het blijft mooi te zien tot welke prestaties dit leidt.

In 2021 zijn maar liefst 6 registratieobjecten opgeleverd, waarmee vele Bronhouders en leveranciers aan de slag zijn gegaan. In het wetstraject is het Besluit Bro aangepast voor de registratieobjecten van Tranche 4. Ook is het programma aan de slag gegaan met wensen voor verbeteringen via een nieuw wijzigingenproces. Dat begint zijn vruchten af te werpen. Belangrijk dit jaar was het gezamenlijk werken aan een BRO Beheerplan voor 2022-2026. Hierin zijn de contouren uitgezet voor de beheeractiviteiten voor komende jaren.

Praktijk

Om te laten zien waar goed datagebruik toe kan leiden, hebben we ook dit jaar weer 7 nieuwe praktijkvoorbeelden opgeleverd. De technologie verbetert snel, dus er zijn inmiddels vele mogelijkheden om de ondergrond in 3D te visualiseren. Steeds weer blijkt, dat het belangrijk is om in projecten een 3D-visualisatie van boven- én ondergrond te maken. Dat leidt tot inzicht en betere communicatie.

Om deze inzichten verder uit te dragen, neemt de BRO deel aan prijsvragen. Het kan u niet ontgaan zijn dat we ook dit jaar met elkaar weer een prijs hebben gewonnen: de Computable Award. Deze award is een beloning voor iedereen die werkt met of aan de BRO.

De praktijk komt ook aan bod in de BRO’tjes, die we samen met leden van de community organiseren. We hebben daarvan genoten. En we waren natuurlijk present bij de vele online evenementen van de mede-overheden en softwareleveranciers waarbij de ondergrond en integrale ruimtelijke ordening in 3D centraal stond. Ook het contact met onze Vlaamse collega's bij Databank Ondergrond Vlaanderen is versterkt door kennisuitwisseling rond het onderwerp grondwater met experts uit beide landen.

Zin in 2022!

Inmiddels is er, ondanks de Coronacrisis, hard gewerkt aan de realisatie van de vierde tranche. Op 1 januari krijgen we een nieuw model Grondwaterspiegeldiepte en komt Formatieweerstand-onderzoek in de BRO. Ook de vernieuwde Bodemkaart staat binnenkort klaar.

Wij komen nu aan het einde van de reis van de eerste fase BRO. Perspectief is dat we én in beheer & onderhoud gaan, én verder gaan met de ontwikkeling en implementatie van Tranche 4. We zijn benieuwd wat het jaar nog meer voor ons allen in petto heeft.

We wensen u en uw naasten fijne dagen en een gezond en voorspoedig 2022!

Namens het programmamanagement BRO

Marjan Bevelander en Martin Peersmann