Wintergroet

Beste BRO-community,

We willen u in dit bijzondere jaar wederom bedanken voor uw uitzonderlijke inzet, toewijding en doorzettingsvermogen. Dit maakt dat we gezamenlijk een succesvolle implementatie van de basisregistratie ondergrond kunnen realiseren. Graag nemen we u mee langs een aantal hoogtepunten in het afgelopen jaar en kijken vooruit naar 2021.

De kracht van samenwerking

De kracht van de BRO is de samenwerking tussen alle ketenpartners met een betrokkenheid en passie voor de bodem en ondergrond. De BRO-community bestaan inmiddels uit meer dan 1000 leden: meer dan 550 BRO-coördinatoren van alle bestuursorganen en publieke ondernemingen, zo’n 125 programmamedewerkers en meer dan 200 software- en -dataleveranciers werkzaam in vier sectoren, Grond-, Weg- en Waterbouw, Watersysteem, Landbouw en Mijnbouw. Het is fantastisch om te zien tot welke prestaties dit leidt.

Bijzondere momenten

Medio dit jaar waren er meer dan een half miljoen registratieobjecten aangeleverd en zijn we aan het eind van dit jaar op weg naar één miljoen. Daarnaast zijn alle 388 bronhouders aangesloten en is over de 90% actief met het aanleveren van registratieobjecten. In één woord: ‘chapeau’! Wij kunnen op recht trots zijn op onze BRO-community.

Een van de hoogtepunten van dit jaar vonden wij persoonlijk het Praktijkfestival Ondergrond, waarbij u online in zeer groten getale aanwezig was, maar ook de bestuurders het maatschappelijk belang van deze basisregistratie aangaven en hun licht op de ondergrond lieten schijnen. Tanja Klip (Bodemambassadeur): “De bodem en ondergrond zijn het fundament van ons bestaan” Maarten Schurink (BZK): “Meten is weten, we moeten eerst weten wat er in de ondergrond aanwezig is, voordat we kunnen beslissen wat we er kunnen doen”. Rob Eijsink (Vewin) en Lourens Loeven (Commissie m.e.r.): “Balans zien te vinden tussen het benutten van de ondergrond en beschermen”.

Ook van de BRO’tjes hebben we genoten, en van de vele online evenementen van de mede-overheden en softwareleveranciers waarbij de ondergrond en integrale ruimtelijke ordening in 3D centraal stond. In de Underground Challenge raakten studenten zeer betrokken en gepassioneerd toen zij het gesprek aangingen met de ondergrond rondom de regionale gebiedsontwikkeling Utrecht. De fakkel met licht, symboliek voor de kennis van en de passie voor het systeem aarde, is hiermee aan de volgend generatie doorgegeven.

Óp naar 2021

Inmiddels is er, ondanks de Corona-crisis, hard gewerkt aan de realisatie van de derde tranche, het wetgevingsproces is succesvol afgerond, de ketensystemen zijn opgeleverd, getest en de BRO-loketten zijn er klaar voor. Er zijn prachtige praktijkvoorbeelden voor de BRO op de Noordzee gerealiseerd. Het standaardisatie en wetgevingsteam is alweer op weg met tranche 4 van het implementatie-programma.

Wij zijn nu op driekwart van onze reis en het eindstation is in zicht. Perspectief is dat we óf rangeren en in beheer & onderhoud gaan, óf we beginnen meteen aan onze volgende reis met de bodemverontreiningsgegevens in de vijfde tranche. Het is nu aan de wijsheid van het huidige kabinet en de politiek. Eén zekerheid kan ik u geven: onze gezamenlijke reis door wonderlijke wereld van de bodem en ondergrond houdt na 2021 niet op. En ik verheug mij erop om met dit fantastische werkveld, en deze BRO-community en het programmabureau, weer een volgend avontuur aan te gaan.

We wensen u en uw naasten, ondanks een tweede lockdown, fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en voorspoedig 2021. 'Dum lux est spes est'. Oftewel: zolang er licht is, is er hoop.

Namens het programma management BRO

Marjan Bevelander en Martin Peersmann