BRO 3D webservices gelanceerd

Gepubliceerd 12 oktober 2023

De basisversie van de BRO 3D webservices is klaar. De Geologische Dienst Nederland (TNO) heeft hier de afgelopen maanden samen met ESRI en het Kadaster hard aan gewerkt. Een echte mijlpaal, omdat het gaat om een enorme hoeveelheid data, en de grote schaal van de modellen. En dat niet alleen: ook de visualisaties en bouwen van functionaliteit om met deze data te kunnen werken, gingen gepaard met veel technische uitdagingen en de nodige inhoudelijke expertise.

Met de ontwikkeling van de BRO 3D webservices kun je de BRO-modellen GeoTOP en REGIS II en grondwatermonitoringputten en geotechnische sondeeronderzoeken rechtstreeks in een internetbrowser in 3D bekijken en combineren. Bovendien zijn aanvullende functies beschikbaar als je deze webservices gebruikt in (GIS-)softwaresystemen die de OGC-standaard I3S (Index 3D Scene Layers) ondersteunen. Met dit basispakket aan services wordt de ondergrond nog toegankelijker. Dat wordt steeds belangrijker voor verkenningen en besluitvorming over opgaven als klimaatadaptatie, woningbouw en duurzame energie. Met BRO 3D webservices kunnen de boven- en ondergrond integraal, in samenhang en in 3D bekeken en geanalyseerd worden.

Mijlpaal

Het is was nog veel werk om BRO-data en -modellen in een GIS-systeem in te laden. Het gaat immers om een enorme hoeveelheid data en de schaal van de modellen is erg groot. Ook waren er veel technische uitdagingen om de visualisaties en functionaliteit te bouwen om met deze data te kunnen werken. Daar kwam ook veel inhoudelijke expertise bij kijken. Het is dan ook een echte mijlpaal dat het is gelukt om de basisversie van de BRO 3D webservices neer te zetten.

Bekijk de mogelijkheden

De ondergrondmodellen GeoTOP en REGIS II zijn nu als 3D webservices beschikbaar. Ook grondwatermonitoringputten en geotechnische sondeeronderzoeken zijn nu als BRO 3D webservice te gebruiken. Deze BRO-data en -modellen zijn als onderdeel van de basisversie beschikbaar op het portaal van de BRO 3D webservices en te bekijken met een internetbrowser. Ook kun je ze gebruiken in een eigen GIS-systeem dat I3S ondersteunt, zoals ArcGIS online. Afhankelijk van de applicatie zijn er meerdere functionaliteiten beschikbaar.

Het vervolg

Intussen gaat het project door en verkent TNO ook de ontwikkeling van BRO 3D webservices die voldoen aan andere OGC-standaarden, zoals 3D-Tiles. Ook in de volgende fase zullen we stakeholders weer betrekken. Stap voor stap maken we samen de ondergrondinformatie dus nog toegankelijker.

Samenwerking

Dit BRO-project wordt mogelijk gemaakt door het rijksprogramma Werk aan Uitvoering (WaU), dat werkt aan een goede publieke dienstverlening die wendbaar, menselijk en toekomstbestendig is. Het programma stelt hiervoor gelden ter beschikking aan projecten die dit doel dienen. Eenvoudig kunnen gebruiken van geo-data uit basisregistraties in 3D is zo’n project. Daarom werken Kadaster en TNO/BRO samen aan 3D-voorzieningen voor geodata. Hiermee willen we het werken met 3D-data en -modellen voor een brede groep bedrijven en overheden laagdrempeliger maken.

Meer weten of tips?

Volg het nieuws via de projectpagina of de BRO Nieuwsbrief. Of kijk het BRO’tje van 12 oktober terug, waarin de BRO 3D webservices zijn gelanceerd en verder zijn toegelicht.

We horen tot slot ook graag jouw ervaring met de BRO 3D webservices. Geef je feedback door via het contactformulier van de BRO Servicedesk. We verzamelen alle input en bekijken hoe we dat mee kunnen nemen in de toekomstige ontwikkeling rondom 3D.