Nieuwe functionaliteiten Bronhouderportaal gerealiseerd

Gepubliceerd 23 augustus 2023

Het BRO-team bij TNO heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het Bronhouderportaal. Een aantal veelgevraagde functionaliteiten is gerealiseerd. Verdere stappen om de veiligheid te verbeteren bereiden we technisch voor. We zetten de belangrijkste nieuwe functionaliteiten hieronder op een rij.

1. Bekijken van eigen registratieobjecten

Het bekijken van eigen registratieobjecten wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij we zijn gestart met een lijstweergave. De volgende functionaliteiten zijn gerealiseerd:

  • Via de optie ‘bekijken’ kun je registraties bekijken van BRO- registratieobjecten, waarvan jouw organisatie dataleverancier of bronhouder is. Wanneer de bronhouder jouw organisatie toegang heeft gegeven, kun je de registraties ook bekijken;
  • Filter- en selectie-instellingen blijven bewaard voor de duur dat je bent ingelogd;
  • Je kunt zoeken op object-ID’s van de bronhouder om met je eigen referentie een registratie object te zoeken;
  • Als dataleverancier kun je registratieobjecten inzien waarvan je dataleverancier bent, of waarvoor je toegang hebt gekregen van de bronhouder.

Later dit jaar werken we in een volgende fase aan het bekijken van eigen registratieobjecten via kaartweergave.

2. Toegang geven

Als bronhouder kun je nu toegang geven aan andere organisaties tot het bekijken van jouw registratieobjecten en transacties. Dit kan gewenst zijn wanneer dataleveranciers gegevens beheren van registratieobjecten die zij niet zelf hebben geregistreerd. Dit is gerealiseerd onder het menu item ‘bekijken’: recht om gegevens in te zien. Hiervoor is een nieuwe tab toegevoegd onder ‘Mijn Organisatie’.

3. Bekijken transacties

Met deze nieuwe functionaliteit kun je zien welke transacties hebben plaatsgevonden op registratieobjecten in de BRO. Voorbeelden van transacties zijn: registreren, aanvullen en corrigeren. Je kunt alleen transacties zien van registratieobjecten waarvan je zelf de bronhouder of dataleverancier bent, of wanneer een bronhouder jouw organisatie toegang geeft.

Het volgende hebben we gerealiseerd:

  • Via de optie ‘bekijken’ kun je transacties zien;
  • In het Bronhouderportaal hebben we enkele filters toegevoegd waarmee het zoeken in transacties is verbeterd;
  • Het kunnen inzien van eigen transacties. Daarnaast het kunnen ophalen van een bijbehorend brondocument van één BRO-ID, zowel via WEB interface als REST API;
  • Via de zogeheten REST API transacties in eigen software kunnen doorzoeken.

BRO Ketendemo

Tijdens de BRO Ketendemo op 31 augustus 2023 tonen wij de nieuwe functionaliteiten van het Bronhouderportaal. Je kunt je aanmelden voor deze BRO Ketendemo via het aanmeldformulier.

Vragen?

Heb je vragen over de gerealiseerde functionaliteiten? Neem dan contact op met de BRO Servicedesk.

Zie ook

Nieuwe functionaliteiten Bronhouderportaal