BRO 3D binnenkort klaar voor gebruik

Gepubliceerd 3 april 2023

De Geologische Dienst Nederland (TNO) werkt, in samenwerking met de BRO, aan het eenvoudiger toegankelijk maken van de 3D-data en -modellen over de ondergrond. Deze BRO-data worden binnenkort met bestaande technologie handig ontsloten via open dataplatforms en API’s, zodat gebruikers deze rechtstreeks in hun GIS-systemen kunnen gebruiken.

De Basisregistratie Ondergrond bevat een rijke set aan data en modellen over de ondergrond. Deze vormen het fundament voor datagedreven werken aan de ruimtelijke ordening (water en bodem sturend!) en het beheer van onze leefomgeving. Om goed afgewogen beslissingen te kunnen nemen over opgaven als klimaatadaptatie, duurzame energie en woningbouw, is het essentieel boven- en ondergrond integraal en in samenhang te bekijken. Dat kan alleen goed in 3D. Nu is het nog veel werk om alle BRO-data en -modellen in een GIS-systeem in te laden. Dat willen we makkelijker maken.

Dit BRO-project wordt mogelijk gemaakt door het rijksprogramma Werk aan Uitvoering (WaU), dat werkt aan een goede publieke dienstverlening die wendbaar, menselijk en toekomstbestendig is. Het programma stelt hiervoor gelden ter beschikking aan projecten die dit doel dienen. Eenvoudig kunnen gebruiken van geo-data uit basisregistraties in 3D is zo’n project. Daarom werken Kadaster en TNO/BRO samen aan 3D-voorzieningen voor geodata. Hiermee willen we het werken met 3D-data en -modellen voor een brede groep bedrijven en overheden laagdrempeliger maken.

3D webservices

Tot nu moeten gebruikers van ondergronddata en BRO-modellen deze zelf downloaden en bewerken om deze in geografische software toe te passen. Door data en modellen te ontsluiten als 3D webservices via een API-interface zijn deze rechtstreeks te gebruiken in een aantal standaard 3D-viewers (ArcGIS en CesiumJS versie 1.99) en game engines (als Unity en Unreal via SDK’s). Hiervoor worden open OGC-standaarden gebruikt.

Concreet betekent dit dat vanaf medio 2023 de modellen GeoTOP, REGIS II, en datasets van grondwatermonitoringputten en de grondwaterstanden en sonderingen rechtstreeks in software te gebruiken zijn.

Webinar

Op 15 juni a.s. organiseren we een webinar waarin de nieuwe webomgeving uitgelegd wordt en waar deze webservices en de beschrijvingen daarvan te vinden zijn. Ook zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil, ermee kan werken. Het webinar kun je online bijwonen, maar ook live tijdens de Live Ketendag op 15 juni. Inschrijven voor het webinar kan al.

Workshops voor verdere wensen

Voor de eerdergenoemde data en modellen worden, voor zover mogelijk landsdekkend, 3D webservices ontwikkeld. In juni organiseren we vervolgens 2 werksessies met gebruikers uit de bouw-, water- en infrasector om verdere wensen te inventariseren. Het gaat dan om de manier waarop data wordt aangeboden, zoals kant en klare uitsneden van specifieke gebieden of kunstwerken. Maar ook functionele wensen kunnen aan bod komen voor het gebruik van data en modellen. Denk aan downloaden of het kunnen combineren met eigen data over bijvoorbeeld gebouwen.

Later dit jaar start een technische doorontwikkeling van de 3D services. Dan zal aanvullende functionaliteit worden ontwikkeld voor nieuwe registratieobjecten, zoals het BRO-model DGM en boringen van bodem- en grondonderzoek.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Houd dan de projectpagina op onze website en de BRO-nieuwsbrieven in de gaten.