Wijziging eHerkenning Bronhouderportaal

Gepubliceerd 21 oktober 2022

Door plotselinge, maar noodzakelijke contractwijziging verandert binnenkort de eHerkenning voor het BRO Bronhouderportaal. Sommige gebruikers van het Bronhouderportaal krijgen daarom te maken met een nieuwe  toegangsdienst tot eHerkenning. Binnenkort moeten zij in actie komen.

Wat is er aan de hand?

Met het nieuwe contract wordt de toegangsdienst tot eHerkenning vervangen door een nieuwe dienst. Daarmee zal dan ook het ServiceID in de dienstencatalogus wijzigen en is opnieuw autorisatie door de beheerder van eHerkenning noodzakelijk.

Wat moet er gebeuren?

Het BRO Beheerteam inventariseert momenteel wat de exacte gevolgen voor gebruikers zijnen welke stappen zij moeten nemen om weer aan te sluiten. Het team laat zo snel mogelijk weten op welke datum de wijziging ingaat. Dit zal tussen nu en begin november zijn. Daarna is actie vereist. Alle gebruikers van eHerkenning die bij de BRO bekend zijn, hebben hierover een mail ontvangen.

Vragen?

Onze BRO Servicedesk staat klaar als je vragen hebt over dit onderwerp.