Wijziging eHerkenning BRO

Vooraankondiging wijziging eHerkenning

In onze systemen zien wij dat jouw organisatie via eHerkenning inlogt op het Bronhouderportaal van de Basisregistratie Ondergrond. Daarom hechten wij eraan om alvast aan te kondigen dat er op korte termijn wijzigingen in deze eHerkenning gaan plaatsvinden.

Wat is er aan de hand?

Door een plotselinge, maar noodzakelijke contractwijziging kan het zijn dat voor sommige gebruikers van het Bronhouderportaal de toegangsdienst tot eHerkenning wordt vervangen door een nieuwe dienst. Daarmee zal dan ook het ServiceID in de dienstencatalogus wijzigen en is opnieuw autorisatie door de eHerkenningsbeheerder noodzakelijk.

Wat moet je doen?

We inventariseren momenteel wat de exacte gevolgen voor jou als gebruiker zijn en welke stappen je moet nemen om weer aan te sluiten. We laten zo snel mogelijk weten op welke datum de wijziging ingaat. Als je het bronhouderportaal wil blijven gebruiken, vereist dit jouw actie tussen nu en twee weken.  Wij mailen zo snel mogelijk meer informatie hierover. De informatie is ook altijd terug te vinden op onze website.

We houden je op de hoogte

We hopen je zo goed geïnformeerd te hebben over deze plotselinge wijziging en we houden je op de hoogte.
Ben je niet de juiste contactpersoon voor deze informatie? Laat het dan weten aan onze BRO Servicedesk. Je kunt daar ook terecht met vragen over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Het BRO Beheerteam

Je ontvangt deze mail omdat je Bronhouder/BRO-coördinator bent of werkt met de BRO als dataleverancier of softwareleverancier.  Ben je niet de juiste contactpersoon voor deze mail? Meld dit dan bij onze BRO Servicedesk.