Opleveringen vierde kwartaal 2022

Gepubliceerd 4 november 2022

In het laatste kwartaal van dit jaar wordt het domein Grondwatergebruik opgeleverd, inclusief alle voorziene operaties. Vanaf januari 2023 kunnen gegevens van het Grondwatergebruiksysteem (GUF) en Grondwaterproductiedossier (GPD) in de BRO worden geregistreerd en gecorrigeerd. Daarnaast worden voor het domein Mijnbouwwet de Mijnbouwsystemen gerealiseerd en naar verwachting zal de Mijnbouwwetvergunning ook grotendeels gereed zijn voor een ketentest.

Domein Grondwatergebruik

Vanaf 1 juli 2022 is het al mogelijk om Grondwatergebruiksystemen te registreren. Sindsdien is hard gewerkt om alle overige operaties te realiseren. Functionaliteit die inmiddels ook is gerealiseerd, is onder andere: een vergunning registreren en beëindigen, uitbreiden installatie, beëindiging systeem. De werkafspraken ‘niet openbaarheid put- en filterdiepte’ en ‘alternatieve oplossing optionele gegevens’ zijn in de services verwerkt.

Ook is in de tussentijd het registreren van een Grondwatergebruiksysteem getest door het Landelijk Grondwater Register LGR. De bevindingen uit de test worden in de tussentijd verwerkt en naar verwachting zal LGR vanaf januari gegevens gaan aanleveren aan de BRO. Deze data kunnen dan direct afgenomen worden via het BROloket en PDOK.

Voor Grondwaterproductiedossier is inmiddels alle functionaliteit gerealiseerd: startregistratie, toevoeging van een rapportage en het beëindigen van een dossier. Ook deze kunnen afgenomen worden via het BROloket en PDOK.

Alle operaties voor GUF en GPD zullen medio eind december op productie beschikbaar komen voor alle gebruikers. Een volledig overzicht van de beschikbare operaties per 1 juli a.s. voor dit domein staan op de BRO Productomgeving

Domein Mijnbouwwet

Dit domein bestaat uit de registratieobjecten Mijnbouwconstructie (met de soorten Mijnstelsels, Zoutcavernes en Boorgaten) en de Mijnbouwwetvergunning. Dit zijn de laatste nog te realiseren objecten uit Fase 1 van de BRO. De Mijnstelsels komen medio december volledig beschikbaar op onze acceptatieomgeving en aanlevering wordt getest door gebruiker Provincie Limburg. Het realiseren van het domein Mijnbouwwet, inclusief de geplande onderdelen en operaties van deze registratieobjecten heeft onze prioriteit voor begin 2023.