Eerste sprintreview Milieukwaliteit

Gepubliceerd 15 november 2022

Het team standaarden is gestart met de standaardisering die nodig is voor het nieuwe domein Milieukwaliteit. Het team werkt iteratief (agile) en laat graag na iedere sprint zien waaraan gewerkt is. Ook vinden we  het fijn als je meedenkt. Dat gebeurt in de sprintreviews. De eerste reviewsessie vindt plaats op 21 november a.s. van 14.00 tot 15.00 uur.

Op de agenda

Tijdens de eerste sprintreview gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Achtergrond en context milieukwaliteit in de BRO
  • Domein en Scope BRO fase 2
  • Iteratief werken, eerst focus op bestaande data, gebruik SIKB0101
  • Eerste opzet conceptueel model
  • Tijdpad
  • Feedback en vragen

Achtergrond

Bij de standaardisatie van de milieukwaliteit (inclusief PFAS) is het uitgangspunt dat de huidige SIKB0101-standaard als basis dient voor de ontwikkeling van IMBRO/IMBRO-A standaard. SIKB en Geonovum zetten zich samen met de sector in voor de realisatie van deze standaarden. TNO Geologische Dienst Nederland realiseert, net als in Fase 1, de benodigde ketenvoorzieningen voor leveringen aan de Landelijke Voorziening BRO, en voor het verstrekken van gegevens.

Aanmelden

Als je bent ingeschreven via de mailinglist Ketendag, heb je al een uitnodiging ontvangen. Je kunt je aanmelden voor de reviewsessie via het inschrijfformulier.
Wil je alvast inschrijven voor alle sessies, meld je dan aan als vaste gast.

Meer informatie