Beheer BRO overgedragen aan TNO en Geonovum

Gepubliceerd 27 januari 2022

Het beheer van de BRO is vanaf 1 januari 2022 in handen van de Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO.  Geonovum en TNO zullen in samenwerking het beheer van de standaarden op tactisch niveau uitvoeren. Het strategisch beheer blijft bij het team Geo dat onder de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (ministerie BZK) valt.

Het ministerie van BZK doet het tactisch en technisch beheer van de Geo-basisregistraties niet zelf. Voor de BRO geldt dat het grootste deel van de registratieobjecten inmiddels is opgeleverd en de software is ontwikkeld. Het systeem zal vanaf juli gereed zijn om ook de laatste registratieobjecten van Mijnbouw en Grondwatergebruik toe te kunnen voegen. Een goed moment dus voor de officiële overdracht van het beheer van de BRO aan TNO en Geonovum als ontwikkelaars van deze basisregistratie.

Beheerplan

Voor het beheer is een plan gemaakt (pdf, 1.6 MB). Ambitie is een goed gevulde BRO die gebruikt wordt bij analyse en oplossing van maatschappelijke vraagstukken met waarde voor de Nederlandse samenleving. TNO zorgt voor ondersteuning met gebruiksvriendelijke applicaties voor aanleveren, controleren, corrigeren en gebruiken van BRO. Ook wordt gewerkt aan het in samenhang ontsluiten van BRO-gegevens. Geonovum zorgt er in samenwerking met TNO voor dat de standaarden en het berichtenverkeer optimaal afgestemd worden op de gebruikersbehoefte.

Voor de uitvoering van het beheer is een aantal processen ingeregeld, zoals het wijzigingenproces waar verzoeken en wensen voor veranderingen ingediend kunnen worden. Ook voor terugmelden en communicatie in geval van een incident of storing zijn processen ingericht.

Meer informatie

In de  Ketendemo van 20 januari is het beheerplan gepresenteerd.