Praktijkvoorbeeld: Hergebruik olie- en gasinfrastructuur voor energietransitie

Gepubliceerd 5 juli 2021

Nu Nederland overstapt op duurzame energiebronnen, naderen de Nederlandse olie- en gasvelden het einde van hun economische levensduur. Normaal worden de velden en de bijbehorende infrastructuur voor winnen, verwerken en transporteren ontmanteld. Kunnen we platforms, pijpleidingen en lege gasvelden een nieuw leven geven, bijvoorbeeld voor opslag of transport van groene energie? De eerste pilots voor dit soort oplossingen lopen nu. Het Programma BRO verdiepte zich in dit onderwerp met hulp van EBN, Nexstep en NOGEPA. Hierover is nu een digitaal bladerboek (storymap) gemaakt.

Boorplatform op zee

Mijnbouw

In de BRO vallen de vergunningen en constructies voor olie en gas onder het domein Mijnbouw, dat op 1 juli 2022 in werking treedt. Voor de meeste mensen is mijnbouw en olie en gas in het bijzonder geen heel bekend onderwerp. Toch wordt dit de komende jaren actueel, onder meer vanwege de energietransitie. Daarbij wordt naar de ondergrond gekeken voor geothermie en ondergrondse opslag en transport van groene energie – niet alleen op land maar ook in de ondergrond van de Noordzee. Daarbij is het dus belangrijk om te weten wat zich waar bevindt.

Toegankelijk

Met het praktijkvoorbeeld wil het programma BRO een lastig onderwerp toegankelijk maken voor iedereen. Daarbij wordt de lezer stap voor stap meegenomen. Zo is er in de storymap informatie te vinden over de Mijnbouwwet, het ontstaan van olie- en gasvelden en de werking van olie- en gaswinning. Ook wordt begrijpelijk toegelicht waarom de energietransitie nodig is en hoe ontmanteling en hergebruik van de olie- en gasinfrastructuur plaatsvindt. Ook worden pilotprojecten belicht.

Jacqueline Vaessen, General Manager Nexstep, is blij met de storymap: “Het is fantastisch dat een ingewikkeld en veelomvattend onderwerp nu op een begrijpelijke manier voor een breed publiek toegankelijk is.”

Boringen in gasveld in de diepe ondergrond onder de Noordzee

De uitleg in de storymap gebeurt niet alleen in tekst, maar vooral in beeld: 3D-visualisaties, filmpjes, kaarten en afbeeldingen. De gebruiker kan de lagen van de ondergrond in 3D bekijken en een uniek 3D-kijkje nemen op een platform op zee via de digital twin. Ook biedt de storymap inzicht in de pilotprojecten PosHYdon, Porthos en de Energiehub GZI Next.

Bent u benieuwd? Bekijk dan de storymap.

Nominatie

Wist je dat deze storymap nu al genomineerd is door de jury van de computable-awards 2021? De publieksstemming vindt vanaf 5 juli plaats. Stem je mee?


Storymap

Bekijk de storymap!

Ook andere Praktijkvoorbeelden bekijken? Ga dan naar onze praktijkpagina.

Stem voor de award

Deze storymap is genomineerd door een vakjury voor de computable-award. U kunt vanaf 5 juli 2021 meedoen aan de publieksstemming.  Nadat u zicht heeft aangemeld voor het stemmen ontvangt u een unieke stemlink. Kies onder het onderwerp 'Overheidsproject' voor:  Hergebruik en ontmanteling olie- en gasinfrastructuur.