Eerste Geotechnische Boormonsteranalyses 2.1 aangeleverd

Gepubliceerd 12 juli 2021

De eerste geotechnische boormonsteranalyses van tranche 3 (BHR-GT BMA deel 2) zijn geleverd aan de BRO door Wiertsema & Partners. “Vanuit de VOTB hebben we met onze collega-bedrijven veel tijd gestopt in de voorbereiding om samen met het team van de BRO op 1 juli 2021 ook de aanvullende sterkteproeven in de BRO te kunnen opnemen”, zegt Kees-Jan van der Made, voorzitter van de branchevereniging VOTB. “Dit is een belangrijke stap, omdat de set geotechnische data nu (vrijwel) compleet is en binnen projecten gebruikt kan worden. We hopen dat anderen nu ook snel gaan schakelen.”

Van der Made: “Met de complete set geotechnische data zijn afzonderlijke databases bij individuele bronhouders overbodig. Een mooie kostenbesparing voor de BV Nederland en chapeau voor iedereen die zich hiervoor ingezet heeft. We hopen dat nu de dataleveranciers hun zaken op orde hebben de gebruikers nu ook echt gaan schakelen om commerciële software te maken om de voordelen van de BRO met haar toekomstbestendige XML formaten voor de bronhouders uit te nutten.”

Projecten

Voor de onderstaande drie projecten heeft Wiertsema & Partners in samenwerking met opdrachtgevers Rijkswaterstaat, Royal Haskoning DHV, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nieuwe laboratoriumdata aangeleverd volgens BHR-GT BMA deel 2:

Grondonderzoek verbreding A2

In opdracht van Rijkswaterstaat is samen met RHDHV grondonderzoek uitgevoerd voor de verbreding van de A2 traject Vonderen – Kerensheide. Het betreft sonderingen, boringen en geotechnisch laboratoriumonderzoek.

A2

Geotechnisch grondonderzoek dijktraject IJsselmuiden-Ramspol

Voor Waterschap Drents Overijsselse Delta is geotechnisch grondonderzoek uitgevoerd voor de wettelijke beoordeling van dijktraject 225, IJsselmuiden-Ramspol. Deze informatie van de ondergrond is nodig, niet alleen nu maar ook in de toekomst bij de komende beoordelingen. Het is daarom van grote waarde dat via het BRO alle gegevens van een grondonderzoek online beschikbaar zijn voor ieder die informatie over de ondergrond nodig heeft.

Dijktraject met locaties voor nader geotechnisch onderzoek

Geotechnisch grondonderzoek Amstelmeer natuurherstelproject

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is voor het ‘Amstelmeer natuurherstelproject’ geotechnisch grondonderzoek uitgevoerd. Doel hiervan was het leveren van input voor geotechnische analyse van de stabiliteit en zettingen.

https://www.demeerpeen.nl/wp-content/uploads/2020/11/waddenbaai.pdf
Artist impression natuurherstelproject
Geotechnisch bodemonderzoek op locatie

Meer informatie BHR-GT

Meer informatie over aanleveren van de geotechnische boormonsteranalyse en NEN/ISO-normeringen is te vinden op onze website.