REST uitgifteservices voor alle registratieobjecten

Gepubliceerd 13 augustus 2021

Voor alle registratieobjecten die in de BRO zitten, zijn nu REST uitgifteservices ontwikkeld. Hiermee kan je de publieke data van de BRO bekijken.

Het grote voordeel van de REST services is dat geen PKI-certificaat nodig is, zoals bij de SOAP webservices  van de BRO. Verder zijn de REST services zelf-beschrijvend via de zogenaamde OPEN API standaard. Dat maakt het gebruik van de REST services extra toegankelijk voor softwareontwikkelaars. De swagger-ui pagina geeft de mogelijkheid om de REST services uit te proberen en direct registratieobjecten te bekijken.

Voor alle registratieobjecten in de BRO

Met de REST services kan je de publieke data van de BRO bekijken. Op dit moment zijn het allemaal uitgifteservices. De uitgifte REST services zijn bedoeld voor ‘incidenteel’ gebruik, bijvoorbeeld voor het opvragen van een kleine set van registratieobjecten is deze service geschikt. Een kleine set is bijvoorbeeld de start registratie van objecten met materiële geschiedenis (zoals bij grondwatermonitoringput of grondwatermonitoringnet) of de registraties van objecten zonder materiële geschiedenis. Voor het opvragen van grote sets van registratieobjecten van de BRO is een Atom-feed beschikbaar bij PDOK.

Hieronder staat een opsomming van alle REST uitgifteservices die beschikbaar zijn. Ditzelfde overzicht is uiteraard ook te vinden in de Productomgeving van de BRO bij de informatie voor softwareleveranciers met daarbij de link naar de REST services.

Domein Bodem- en grondonderzoek

 • Geotechnisch sondeeronderzoek (CPT)
 • Wandonderzoek (SFR)
 • Booronderzoek:
  • Bodemkundig booronderzoek (BHR-P)
  • Geologisch booronderzoek (BHR-G)*
  • Geotechnisch booronderzoek (BHR-GT)

Domein Grondwatermonitoring

 • Grondwatermonitoringput (GMW)
 • Grondwatermonitoringnet (GMN)
 • Grondwatermonitoringstandonderzoek (GLD)
 • Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)

*Zodra er geologisch booronderzoek is aangeleverd bij de LV BRO, is deze data op te vragen.