BRO Workshop VTH softwareleveranciers

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Omschrijving

Het BRO-standaardenteam is bezig om het grondwatergebruik op te nemen in de Basisregistratie Ondergrond. Het onttrekken van grondwater en het infiltreren ervan hebben direct invloed op de omvang van de voorraad grondwater.

Momenteel is de vergunningplicht (voor onttrekken en infiltreren van grondwater) geregeld onder de waterwet, deze gaat straks over naar de omgevingswet. Opname van grondwatergebruik in de Basisregistratie Ondergrond betekent dat er (naar verwachting vanaf januari 2022) nog een extra wettelijke plicht bij komt. Namelijk een lever- en gebruiksplicht van de Basisregistratie Ondergrond voor bevoegd gezagen als Gemeenten, Provincies en Waterschappen.

Geonovum is in samenwerking met TNO bezig met het opstellen van de standaard voor uitwisseling van grondwatergebruikgegevens met de BRO. Aangezien bevoegd gezagen hun gegevens voor grondwatergebruik veelal in VTH-systemen beheren, betrekken we de softwareleveranciers van deze systemen graag bij dit standaardisatieproces.

Aanmelden

De softwareleveranciers die worden vermeld in het overzicht softwareleveranciers VNG kolom VTH worden actief door ons benaderd en ontvangen een uitnodiging per mail. Uiteraard zijn andere softwareleveranciers die hier behoefte aan hebben ook welkom. U kunt uzelf voor deze workshop opgeven door een e-mail te sturen aan Erik.Simmelink@tno.nl