Update wijziging eHerkenning BRO

Update wijziging eHerkenning BRO

Op 21 oktober jl. heb je van ons een aankondiging ontvangen van een geplande wijziging voor het inloggen met eHerkenning op het BRO Bronhouderportaal. De wijziging is het gevolg van een plotselinge, maar noodzakelijke contractwijziging.

Wij hebben afgelopen weken hard gewerkt aan een technische oplossing die zo min mogelijk impact op jou als gebruiker heeft. Dat is gelukt door te kiezen voor een tussenoplossing, waaraan onze collega’s nog steeds hard werken. Deze tussenoplossing betekent dat er voor gebruikers nu niets verandert. Je hoeft dus niet in actie te komen.

Gevolg is dat we op een later moment de uiteindelijke oplossing alsnog moeten gaan maken. De tussenoplossing biedt ons wel de tijd om de uiteindelijke oplossing te onderzoeken en te testen voordat we deze in productie gaan zetten. We houden je hierover op de hoogte.

Huidige storing bij leverancier KPN

Op dit moment ondervinden gebruikers die via KPN inloggen met eHerkenning op het BRO Bronhouderportaal, een storing. Wij weten nog niet of de storing veroorzaakt wordt aan onze kant of bij KPN ligt. We werken eerst aan de tussenoplossing voor de contractwijziging van eHerkenning. Hierna onderzoeken we de KPN-storing.

Meer informatie

We hopen je zo goed geïnformeerd te hebben over de voortgang in de wijziging van eHerkenning van de BRO. We houden je op de hoogte via onze servicepagina. Zodra je in actie moet komen, laten we het je weten via een nieuwe mailing.

Ben je niet de juiste contactpersoon voor deze informatie? Laat het dan weten aan onze BRO Servicedesk. Je kunt daar ook terecht met vragen over dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

Het BRO Beheerteam

Je ontvangt deze mail omdat je Bronhouder/BRO-coördinator bent of werkt met de BRO als dataleverancier of softwareleverancier.  Ben je niet de juiste contactpersoon voor deze mail? Meld dit dan bij onze BRO Servicedesk.