BRO-modellen: tijdelijk verschil kaart - download

Er is tijdelijk een verschil tussen kaart en download van de BRO-modellen:

 • Geomorfologische kaart
 • Bodemkaart
 • Model Grondwaterspiegeldiepte

Op de pagina ‘ondergrondmodellen’ kun je modellen bekijken in een kaartviewer, selecties maken via de kaartviewer en het volledige ondergrondmodel aanvragen (downloaden van een ZIP-bestand).
Tijdelijk verschilt de informatie op de kaartviewer met de download (volledig model in een ZIP-bestand). Het gaat om de volgende modellen :

Afwijkingen kaartviewer met download
BRO-model Kaartviewer Download
Geomorfologische Levering 2019 Levering  september 2022
Bodemkaart van Nederland Levering 2021 Levering september 2022
Model Grondwaterspiegeldiepte Levering 2021 Levering september 2022


Van alle andere modellen is de versie van de kaartviewer gelijk aan de versie van de download.

Verschillen

Hieronder worden de verschillen gegeven tussen de leveringen van de bodemkundige BRO-modellen.

Geomorfologische kaart:

Op de kaartviewer wordt de levering 2019 weergegeven en beschikbaar gesteld. Via de button ‘modelgegevens aanvragen’ is levering september 2022 volledig beschikbaar via ZIP-bestand. In deze laatste levering is toegevoegd/gewijzigd:

 • Actualisaties van de gebieden: Geopark de Hondsrug, Utrechtse Heuvelrug, Zuid Veluwe en een deel van de Gelderse Vallei.
 • Update van het dijken en wateren van geomorfologisch belang bestand.
 • Toevoeging van collecties. Collecties zijn verzamelingen kaartvlakken die bij één update van de kaart horen met achtergrondinformatie over de gebruikte methode en wanneer de actualisatie heeft plaats gevonden.
 • Ontbrekende styling files.

Bodemkaart van Nederland:

Op de kaartviewer wordt de levering 2021 weergegeven en beschikbaar gesteld. Via de button ‘modelgegevens aanvragen’ is levering september 2022 volledig beschikbaar via ZIP-bestand. In deze laatste levering is toegevoegd/gewijzigd:

 • Toevoeging van de URL van de nieuwe bodemkaart legenda.
 • Ontbrekende styling files.

Model Grondwaterspiegeldiepte:

Op de kaartviewer wordt de levering 2021 weergegeven en beschikbaar gesteld. Via de button ‘modelgegevens aanvragen’ is levering september 2022 volledig beschikbaar via ZIP-bestand. In deze laatste levering is toegevoegd/gewijzigd:

 • Als aanvulling op de Gt-kaart `Gt-modus`, is een nieuwe Gt-kaart `gt-mediane-gxg` toegevoegd die gebaseerd is op de mediane GHG en de mediane GLG.
 • Correctie van voorspellingen in stedelijk gebied, deze zijn opgelost door op basis van een recente topografische kaart stedelijk gebied te verwijderen.
 • Update van het QML bestand.