Aansluiten demo-omgeving met SoapUI

Als u van de Servicedesk het testcertificaat, een p12-certificaat, met benodigde informatie heeft ontvangen, kunt u met onderstaande instructie aansluiten op de demo-omgeving van de SOAP webservices (via een SOAP XML API).

Configuratie SoapUI

Maak gebruik van SoapUI, bijvoorbeeld versie 5.4 of 5.5, en voer deze stappen uit met het p12-certificaat en wachtwoord (ontvangen via sms):

  1. Ga in de menubalk naar File en kies Preferences
  2. Ga naar SSL Settings
  3. Selecteer bij Keystore  via de optie Browse het p12-certificaat
  4. Vul bij KeyStore Password het wachtwoord van het p12-certificaat in

Soap voorbeeld

Aanmaken SOAP-project

Vervolgens kan een SOAP-project aangemaakt worden. Doe dat als volgt:

  1. Project Name toevoegen (bijvoorbeeld: GMW test)
  2. Initial WSDL toevoegen (kies de WSDL van het gewenste registratieobject). De Requests worden dan aangemaakt.

Het resultaat is dat 2 Requests zijn gegenereerd. Request 1  geeft een reeks aan opvraagmogelijkheden aan, dispatchCharacteristics, zoals opvragen op basis van een te definiëren cirkel of vierkant. Request 2, dispatchData, vraagt informatie op van onder meer een specifiek BRO-id.

Afbeelding 2 requests

U bent nu aangesloten op de demo-omgeving van de SOAP webservice voor een van de registratieobjecten van de BRO. Met de 2 requests kunt u nu aan de slag en testen in de demo-omgeving.

Request aanmaken en testen

Kies voor een simpel request 'dispatchData' en vul de volgende gegevens in bij de vraagtekens (voorbeeld grondwatermonitoringput, GMW):

  1. RequestReference: test TNO
  2. BRO-id: GMW000000008636 (bestaande put in demo-omgeving)
  3. DataToBeDelivered: actueel

Kies vervolgens OK of enter (groene driekhoek). De gevraagde data van dat BRO-id wordt dan opgehaald.

Voor de inhoud van de request 2 kunt u ook gebruikmaken van de verdere documentatie die staat bij stap 2 van de instructie van het registratieobject.

Bent u klaar met testen?

Lees dan bij de instructie van het registratieobject hoe u kunt aansluiten op de productieomgeving van de SOAP webservice.