Herinnering BRO online reviewsessie Milieukwaliteit 18 januari

Sprintreview Milieukwaliteit

Uitnodiging BRO online reviewsessie Milieukwaliteit

Graag herinneren we je aan de eerstvolgende online sprintreview standaardisatie BRO-Milieukwaliteit op donderdag 18 januari 2024 van 14.00 tot 15.00 uur. Tijdens deze sessie leggen we graag de belangrijkste uitwerking van Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) en Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD) onder IMBRO aan je voor.

Inhoud sprintreview

We werken iteratief aan de registratieobjecten voor Milieukwaliteit in de BRO. Na iedere sprint laten we graag zien waar we met het team en mensen uit het veld aan gewerkt hebben. Ook ontvangen we graag jullie feedback op dat wat we voorleggen.

In deze sprintreview praten we je weer bij over de voortgang van de registratieobjecten SAD en SLD staan we stil bij de verdere doorontwikkeling van de catalogus voor toekomstige data onder het IMBRO-regime. Voor SLD kijken we naar de voorgestelde uitwerking van SLD onder de Omgevingswet en hoe deze zich verhoudt tot de registraties onder de Wet Bodembescherming.

Voor wie?

Deze sprintreview is voor iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van data over de milieukwaliteit van de ondergrond: gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, netbeheerders, rijksdiensten, adviesbureaus en andere betrokkenen bij ruimtelijke ontwikkelingen en het milieudomein.

Aanmelden

Aanmelden voor de Sprintreview Milieukwaliteit van 18 januari kan via het aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk woensdag 17 januari 12.00 uur. Je ontvangt een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Vaste gast worden van de Sprintreview Milieukwaliteit kan ook. Je krijgt dan automatisch elke maand de link in je mailbox om aan de sessie deel te nemen.

Alle verslagen en opnames van de vorige sessies vind je op de documentatiepagina van de reviewsessies Milieukwaliteit. Opnames van de sessies kun je bekijken en beluisteren via ons BRO-kanaal.

Je ontvangt deze mail, omdat je bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag. Klik op de link om je uit te schrijven of een collega aan te melden.