Uitnodiging BRO online reviewsessie Milieukwaliteit 15 februari

Sprintreview Milieukwaliteit

Uitnodiging BRO online reviewsessie Milieukwaliteit

Graag nodigen we je uit voor de eerstvolgende online sprintreview standaardisatie BRO-Milieukwaliteit op donderdag 15 februari 2024 van 14.00 - 15.00 uur. Tijdens deze sessie leggen we graag de belangrijkste uitwerking van Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) en Overheidsbesluit bodemverontreiniging (SLD) aan je voor.

Inhoud sprintreview

We werken iteratief aan de registratieobjecten voor Milieukwaliteit in de BRO. Na iedere sprint laten we graag zien waar we met het team en mensen uit het veld aan gewerkt hebben. Ook ontvangen we graag jullie feedback op dat wat we voorleggen.

In deze sprintreview praten we je weer bij over de voortgang van de registratieobjecten SAD en SLD. Beide standaarden naderen hun afronding. Vanaf de tweede helft van februari verwachten we de publieke consultatie voor zowel SAD (IMBRO) als SLD (zowel IMBRO als IMBRO/A) te starten. In deze sprintreview staan we stil bij de keuzes die we hebben gemaakt en ter consultatie zullen voorleggen. Een belangrijk moment dus om aan te haken!

Voor wie?

Deze sprintreview is voor iedereen die actief is bij het leveren, beheren, opvragen en gebruiken van data over de milieukwaliteit van de ondergrond: gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, netbeheerders, rijksdiensten, adviesbureaus en andere betrokkenen bij ruimtelijke ontwikkelingen en het milieudomein.

Aanmelden

Aanmelden voor de Sprintreview Milieukwaliteit van 15 februari kan via het aanmeldformulier. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 13 februari. Je ontvangt een dag voorafgaand een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

Vaste gast worden van de Sprintreview Milieukwaliteit kan ook. Je krijgt dan automatisch elke maand de link in je mailbox om aan de sessie deel te nemen.

Alle verslagen en opnames van de vorige sessies vind je op de documentatiepagina van de reviewsessies Milieukwaliteit. Opnames van de sessies kun je bekijken en beluisteren via ons BRO-kanaal.

Je ontvangt deze mail, omdat je bent aangemeld voor de mailinglist BRO Ketendag. Klik op de link om je uit te schrijven of een collega aan te melden.