BRO'tje 11 april: Omdat elke druppel telt

We zijn 2024 begonnen met grondwaterstanden die hoog zijn voor de tijd van het jaar. Maar de structurele droogteproblemen zijn daarmee niet opgelost. Welke maatregelen zetten waterschappen in tegen de droogte en welke rol spelen grondwaterdata daarbij? In het BRO’tje op 11 april nemen we een kijkje in de praktijk van Waterschap De Dommel in Noord-Brabant en gaan in gesprek met BRO-expert Erik Simmelink.

Het waterschap De Dommel heeft een bijzondere positie met hoge zandgronden en hellend gebied,  waardoor het water (te) snel wegstroomt. Tijdens dit BRO’tje vertelt Droogtecoördinator Lonneke Schilte van het waterschap hoe zij samenwerkt met hydrologen om tot bruikbare informatieproducten te komen. Haar collega Fons van Hout (adviseur monitoring) laat zien hoe de gegevens van verschillende monitoringnetten worden gebruikt in hun grondwaterportaal.Het is een van de instrumenten waarmee het waterschap effectief beleid kan maken voor beheer van het waterschapsgebied. Het goed kennen van het water- en bodemsysteem is best ingewikkeld. In gesprek met grondwaterexpert Erik Simmelink van de Geologische Dienst Nederland (TNO) wordt duidelijk waarom.

Wat is droogte?

Samenwerken: waterschappen en gemeenten

Eén ding is duidelijk: meer data en kennis van de ondergrond is nodig voor de toekomst van Nederland. De Basisregistratie Ondergrond speelt hierin een belangrijke rol. Zo kan een gemeente een waterschap helpen en een waterschap een gemeente. Ontdek dat en meer tijdens dit BRO’tje.

Wat zijn de gevolgen van droogte?

Sprekers:

  • Lonneke Schilte | Droogtecoördinator, Waterschap De Dommel
  • Fons van Hout | Adviseur Monitoring, Waterschap De Dommel
  • Erik Simmelink | Informatiemanager grondwater, Geologische Dienst Nederland (TNO)

Aanmelden

Aanmelden voor het BRO'tje op 11 april van 09.00 - 10.00 uur kan via het aanmeldformulier.