Stand in het land

Het programma heeft via het BRO Implementatieteam contact met alle bronhouders via hun BRO-coördinator: provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat. Inmiddels zijn alle bronhouders aangesloten op de BRO. In de BRO Monitor leest u de laatste cijfers over Basisregistratie Ondergrond.

Vanaf 2020 wordt de BRO Monitor ieder kwartaal uitgegeven. In deze uitgaven ligt de focus meer op de leveringen aan de BRO. In deze vernieuwde BRO Monitor vindt u hierover alle cijfers en meer!

Neem een kijkje in de BRO monitor!