Planning Milieukwaliteit

Gepubliceerd 27 mei 2024

De ontwikkeling en implementatie van Milieukwaliteit liggen nog steeds mooi op schema. De integrale catalogi van de beide registratie-objecten zijn ter consultatie geweest. Na de zomer (Q3/Q4) kan iedereen beginnen met aanleveren van bestaande gegevens van Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD IMBRO/A). Naar aanleiding van wensen van onze mede-overheden is eind vorig jaar besloten om de wettelijke invoering van alle registratieobjecten van Milieukwaliteit niet gefaseerd, maar in één keer in te voeren. De voorbereiding van dit wettelijke traject neemt meer tijd in beslag dan gedacht en de wettelijke invoering gaat nu in op 1 juli 2025.

Momenteel zijn mede-overheden druk met de Omgevingswet en Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook wordt hard gewerkt aan de Nationale Omgevingsvisie (NOVI/NOVEX) en de registratieobjecten van BRO fase 1. Dat vraagt al veel aandacht. Daarom is eind vorig jaar besloten de wettelijke invoering in één keer door te voeren. Anticiperend op de wet, gaat de technische invoering van in ieder geval SAD IMBRO/A en wellicht meer, gewoon door. Ingevoerde gegevens in 2024 zijn zichtbaar in het BROloket en worden op 1 juli 2025 zonder extra inspanning ‘bevorderd’ tot (authentieke) BRO-gegevens.

Van start

Maak daarom afspraken met je softwareleverancier. Die kan je hierin voor het grootste deel ontzorgen. Voor de levering van bestaande gegevens is het nodig dat je een machtiging voor de leverancier aanmaakt in het Bronhouderportaal. Mocht je hier hulp bij nodig hebben, neem dan contact op met onze Servicedesk.

Planning BRO Fase 2

Planning BRO Fase 2 (2)