Jonge bodemprofessionals: een frisse blik op de ondergrond

Gepubliceerd 23 mei 2024

Ruimtelijke opgaven hebben enorme impact op de directe leefomgeving - niet alleen boven, maar ook ónder de grond. JongBodem, de netwerkorganisatie voor jonge bodemprofessionals, wil de bodemthema’s met een frisse blik benaderen. Deze jonge professionals zijn opgevoed in het digitale tijdperk en zijn nodig om de opgaven van nu en morgen het hoofd te bieden.

Onderstaand artikel verscheen eerder op de website van Expertise Bodem en Ondergrond.

Met het idee dat hij ooit een bijdrage wilde leveren aan een mooiere samenleving ging Joris Rooiman Bestuurskunde studeren aan de Saxion Hogeschool in Enschede. Tijdens zijn traineeship bij het Nationaal Bodemtraineeship kwam hij bij de provincie Gelderland en het Gelders Ondergrond Overleg terecht. Inmiddels is hij juridisch bestuurlijk beleidsmedewerker Bodem bij de gemeente Hengelo én sinds 2021 voorzitter van JongBodem. ‘JongBodem is de netwerkorganisatie van en voor jonge bodemprofessionals.’

Toch een logische combinatie

‘De combinatie Bestuurskunde en bodem lijkt niet zo logisch maar is het wel,’ vertelt Joris Rooiman. ‘Als bestuurskundige hoef je in eerste instantie geen affiniteit met het werkveld bodem te hebben; de brede bestuurskundige insteek en oriëntatie ervaar ik als een kracht en niet als een handicap. Als bestuurskundige ben je beleidsmaker en wil je in staat zijn om ook andere beleidsvelden te kunnen overzien. Natuurlijk heb ik de afgelopen jaren wel de nodige bodemkennis opgebouwd, maar zo sterk inhoudelijk als een echte bodemspecialist zal ik nooit worden en met nieuwe thema’s zoals de energietransitie is dat ook niet nodig.’

De stem van de jonge bodemprofessional

In 2018 werd Joris penningmeester en in 2021 voorzitter van JongBodem. ‘Ik wilde me inzetten voor de jonge bodemprofessionals en tegelijkertijd het bodemwerkveld leren kennen en mijn eigen netwerk vergroten. Als bestuurskundige is mijn netwerk immers één van mijn krachten. Met JongBodem willen we de stem van de jonge bodemprofessional zijn die werkzaam is in het werkveld bodem en ondergrond. Dat doen we door het we door het organiseren van activiteiten, het bijdragen aan de maatschappelijke discussies en de samenwerking met andere netwerkorganisaties. Netwerken, kennisoverdracht en verbinden zijn de sleutelwoorden van JongBodem. We hebben een ledenbestand bestaande uit zo’n 150 bodemprofessionals afkomstig uit de volle breedte van het werkveld: van beleidsmakers en onderzoekers tot en met adviseurs, veldwerkers en saneerders. Iedereen die in het werkveld bodem werkzaam is kan bij ons terecht. Er is slechts één toelatingscriterium en dat is de leeftijd: na je 35ste word je geacht niet meer jong te zijn en houdt het lidmaatschap op.’

Nieuwe thema’s

‘Ons werkveld is de afgelopen jaren nogal verandert. Naast de “oude” thema’s als bodemsanering zijn er nieuwe thema’s bijgekomen. Denk aan onderwerpen als klimaatadaptatie en bodemenergie. Juist in die nieuwe thema’s kunnen jonge bodemprofessionals een belangrijke rol vervullen. Natuurlijk moeten we de opgebouwde expertise uit het verleden koesteren. Tegelijkertijd kan de meerwaarde van de jonge bodemprofessional juist zijn dat hij niet gehinderd wordt door kennis en ervaringen uit het verleden en met een frisse blik de nieuwe bodemthema’s kan benaderen. Nieuwe, jonge en onbevangen mensen, opgevoed in het digitale tijdperk zijn ook nodig om de maatschappelijke opgaven van deze tijd voortvarend tegemoet te treden.’

Netwerken, kennisoverdracht en verbinden

‘Onze activiteiten staan in het teken van netwerken, kennisoverdracht en verbinden. We organiseren voor onze leden op locatie bijeenkomsten om de koppeling tussen theorie en praktijk concreet tastbaar te maken. Daarnaast werken we nauw samen met organisaties als het Nationaal Bodemtraineeship, zitten in de programmacommissie van BodemBreed, nemen actief deel aan het SIKB-jaarcongres en onderhouden actieve contacten met universiteiten en studentenverenigingen. Minimaal twee keer per jaar organiseren we Het Nieuwe Netwerken. Dan gaan we een dag lang op een kantoor van een publieke of private partij flexwerken. Tijdens de lunch wordt er een interessante spreker uitgenodigd en de dag wordt afgesloten met een borrel. Naast de organisatie van dit soort activiteiten bieden wij onze leden de mogelijkheid om artikelen en columns te schrijven in het tijdschrift Bodem.’

Verder groeien en vergroten zichtbaarheid

‘Onze inzet is om de bestaande en groeiende lijn van JongBodem voort te zetten. Dat betekent dat we in ledental verder willen groeien en zodoende ook het aantal actieve leden willen versterken. Het zou mooi zijn als we op termijn landsdekkend actief kunnen opereren. Om de stem van de jonge bodemprofessional nog meer te laten horen zullen we ons nog sterker moeten profileren. Onze nieuwsbrief, website en profiel op LinkedIn zullen we daar nog meer voor inzetten. De laatste tijd weet de bodemwereld ons steeds vaker te vinden. Die trend willen we in elk geval voortzetten en zijn altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Zodat de jonge bodemprofessional met 'fris en fruitig' zijn inbreng kan hebben in de uitdagende wereld van bodem en ondergrond.’