Aanpassingen Grondwatermonitoringput beschikbaar in 2025

Gepubliceerd 21 mei 2024

De standaard voor het registratieobject Grondwatermonitoringput (GMW) is uitgebreid en aangepast in de catalogus. Eind dit jaar worden deze aanpassingen doorgevoerd in het Bronhouderportaal en de Landelijke Voorziening. De aanpassingen worden formeel vastgesteld per 1-1-2025.

In de nieuwe catalogus 1.1 van het registratieobject GMW zijn ten opzichte van versie 1.0 enkele uitbreidingen op de standaard gedaan en zijn bestaande werkafspraken formeel doorgevoerd.

De belangrijkste uitbreidingen, die het gevolg zijn van geaccepteerde wijzigingsverzoeken, zijn:

  • Koppeling met verkenningen (booronderzoek en sonderingen);
  • Faciliteren registratie van putten buiten landsgrenzen;
  • Faciliteren niet-openbaarheid van geometrie van (voor monitoring gebruikte) onttrekkingsputten waterbedrijven;
  • Uitbreiding van verschillende filterbeschermingsvormen.

Naast deze grotere uitbreidingen zijn ook diverse kleinere wijzigingen doorgevoerd, zoals aanpassingen in definities en waardebereiken. Een mooi voorbeeld van een aanpassing die op verzoek van in dit geval Vitens is gedaan, is de verlaging van het waardebereik van de elektrodepositie van -200 m NAP naar -750 m NAP. Zo kunnen ook diepere grondwatermetingen vastgelegd worden.

Planning

De gegevenscatalogus 1.1 is begin 2024 publiekelijk geconsulteerd en binnengekomen reacties zijn inmiddels verwerkt. Op dit moment werken wij aan de technische documentatie die rond de zomer gereed zal zijn. Uiterlijk in het vierde kwartaal worden de uitbreidingen in de voorzieningen van de Landelijke Voorzieningen gebouwd. Zodra deze gereed zijn kunnen putgegevens volgens de aangepaste gegevenscatalogus worden aangeleverd, en zullen wij dit communiceren. De leveringsplicht conform de aangepaste catalogus geldt vanaf 1 januari 2025.

Documenten

De documentatie van de Grondwatermonitoringput, inclusief gegevenscatalogus 1.1 en het eindverslag van de publieke consultatie, is te vinden in de BRO Productomgeving.