Meer dan 300 BRO wijzigingsverzoeken ingediend

Gepubliceerd 21 mei 2024

Sinds augustus 2020 kan iedereen wijzigingsverzoeken indienen bij de BRO. Het kan gaan om uitbreidingen of aanpassingen van de standaard, of technische wensen voor het aanleveren of afnemen van BRO-data. Deze maand hebben we het 300e verzoek ontvangen. Welke wensen zijn dat en wat doen we met al die verzoeken?

Gebruikers - van bronhouders en dataleveranciers tot data-gebruikers - kunnen wijzigingsverzoeken indienen bij de BRO Servicedesk. Iedere twee weken worden binnengekomen verzoeken door de change advisory board van de BRO beoordeeld. In deze commissie zitten de productowners en informatiemanagers van de BRO in de rol van adviseur. Het uiteindelijke besluit over het al dan niet accepteren van een verzoek, ligt bij de Programmamanager van de BRO.

Centraal staat dat de gebruikerswaarde van het doorvoeren van de wens wordt afgewogen tegen de inspanning die daarvoor nodig is. Ook toetsen we of de aanvraag voldoet aan de architectuurprincipes van de BRO. Waar nodig wordt extra informatie opgevraagd bij de melder of een expert en wordt een impactanalyse uitgevoerd.

Verzoeken

Hoewel de ingebrachte wensen zeer divers zijn, kunnen we wel 3 categorieën van verzoeken onderscheiden die eruit springen:

  • Innamevoorzieningen, dan vooral met aanpassingen van het BRO Bronhouderportaal
  • Uitgiftevoorzieningen, zowel op het BROloket als de Geopackages die via PDOK worden uitgegeven
  • Aanpassingen of aanvullingen op de standaarden, vooral binnen het domein Grondwatermonitoring

In onderstaande grafiek zijn de statistieken weergegeven. Wat opvalt is dat circa tweederde van de ingediende verzoeken wordt geaccepteerd en naar de werkvoorraad van de BRO-teams gaan. Inmiddels zijn er 90 wensen ook daadwerkelijk gerealiseerd. Zo zijn er het laatste jaar veel verzoeken voor betere gebruikersfunctionaliteit van het Bronhouderportaal gerealiseerd.

Statistieken BRO wijzigingsverzoeken

Afgelopen jaar is ook gewerkt aan een nieuwe gegevenscatalogus voor de Grondwatermonitoringput, waarin tegelijkertijd een tiental aanpassingen op verzoek van gebruikers worden doorgevoerd. Eind van dit jaar komen deze aanpassingen beschikbaar als de nieuwe catalogus ook in de voorzieningen is doorgevoerd.

Meer informatie over indienen van verzoeken

Meer informatie over het BRO-wijzigingsbeheer is te vinden op BRO wijzigingsbeheer. Daar vind je ook de lijsten met alle geaccepteerde, gerealiseerde en afgewezen wijzigingsverzoeken vanaf augustus 2020.