BRO Regioronde in oktober

Gepubliceerd 29 april 2024

In de BRO Regioronde Milieukwaliteit gaan we met alle gebruikers en BRO-coördinatoren in vijf regio's aan de slag. We willen daarbij graag aansluiten op de praktijk. Dat lukt beter als we de Regioronde organiseren in oktober in plaats van in juni. In de volgende nieuwsbrief volgen de data en kun je je aanmelden.

In een eerder nieuwsbericht hebben we jullie geïnformeerd over de regioronde Milieukwaliteit die we in juni wilden organiseren. We schuiven de ronde door naar oktober.

De reden daarvoor is dat we vinden dat het dan beter aansluit op de praktijk: er is dan meer functionaliteit beschikbaar, er is een duidelijker taakverdeling voor de implementatie en het wetgevingstraject is dan verder gevorderd. Tijdens en direct na de regioronde kan dan meteen met de BRO gewerkt worden, zowel als bronhouder als afnemer.

In een volgende nieuwsbrief komen we met een nieuwe ‘safe the date’ dus houd die in de gaten. Intussen werken we hard door aan de realisatie van dit nieuwe domein voor de BRO.