Resultaten consultatie eerste deel Milieukwaliteit

Gepubliceerd 26 september 2023

In zomer vond de publieke consultatie plaats over de concept catalogus Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) voor bestaande gegevens. Hierop hebben 35 organisaties gereageerd. Momenteel verwerken we de reacties. We geven een tussenstand.

Er zijn meer dan 200 opmerkingen ingediend - waar we erg blij mee zijn. We willen daar zorgvuldig mee omgaan. We hebben de vragen daarom ingedeeld in diverse categorieën. Een groot deel van de opmerkingen betroffen redactionele verbeteringen. Die verwerken we in de definitieve versie, waarmee we de catalogus nog beter toegankelijk, scherper en eenduidiger maken.

Er zijn ook reacties die betrekking hebben op keuzes die in een eerder stadium zijn gemaakt, en ook in het scopedocument zijn vastgelegd. We zullen nader toelichten waarom die keuzes zijn gemaakt.

We ontvingen daarnaast verschillende opmerkingen en verduidelijkende vragen over hoe een en ander straks in de praktijk precies gaat lopen. We zullen hier in de communicatie nader aandacht aan besteden, onder meer door deze op te nemen in de veelgestelde vragen op de website.
Tot slot bevatten de reacties een aantal suggesties waar we voor de uitwerking van het regime onder IMBRO (toekomstige data) rekening mee kunnen houden. Dit nemen we dan ook mee in de komende werkperiode.

Vervolg

De reacties worden momenteel verwerkt in de definitieve catalogus voor SAD onder IMBRO/A. Deze wordt daarna volgens de gebruikelijke kanalen vastgesteld en gepubliceerd. De formele inwerkingtreding van SAD onder IMBRO/A is voorzien per 1 juli 2024. De eerste aanleveringen kunnen plaatsvinden in het eerste halfjaar van 2024.