Weer grote stappen gezet in domein Milieukwaliteit

Gepubliceerd 27 oktober 2023

De werkzaamheden voor het domein milieukwaliteit verlopen voorspoedig en volgens planning met veel inbreng van de stakeholders. Hartelijk dank daarvoor!  Belangrijke mijlpaal is dat de catalogus Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD IMBRO/A) begin januari definitief wordt vastgesteld. De eerste aanleveringen van historische data zouden dan vanaf begin 2024 gedaan kunnen worden.

Standaardisatie

De afgelopen weken heeft het standaardisatieteam alle reacties bekeken die binnengekomen zijn op de catalogus SAD IMBRO/A (bestaande data milieuhygiënische bodemonderzoeken). Dit heeft geleid tot een aantal verbeteringen in de catalogus. Rond 1 november wordt de versie ter vaststelling gepubliceerd. Begin januari zal de catalogus definitief worden vastgesteld. Parallel daaraan wordt de landelijke voorziening gebouwd. In het milieudomein milieukwaliteit wordt iteratief gewerkt. Versie 0.9 is dus inmiddels gereed en getest. De komende maanden worden de puntjes op de i gezet zodat alles gereed is voor de eerste aanleveringen vanaf begin 2024.

Verder wordt de komende tijd gewerkt aan de catalogus voor SAD onder IMBRO. Ten opzichte van IMBRO/A betekent dit nog eens kritisch kijken naar:

  • verplichtingen en regels op verschillende attributen
  • enkele specifieke attributen over asbest in de bodem
  • de impact van de NEN 6693
  • hoe we om willen gaan met de monitoring van grondwater.

Daarnaast werkt het team aan de standaardisatie van het registratieobject SLD (overheidsbesluiten op bodemverontreinigingen). Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de samenhang met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

De catalogus voor SAD onder IMBRO en SLD onder zowel IMBRO als IMBRO/A leggen we in het eerste kwartaal van 2024 ter consultatie voor.

Realisatie IMBRO/A SAD en ketentest: oproep voor deelname

De BRO Landelijke Voorziening (LV) zal op basis van de definitieve versie van SAD in productie gaan. Naar verwachting is in januari de test- en acceptatieomgeving van de BRO LV gereed. De laatste stap is dan de ketentest met bronhouders en afnemers. Na een succesvolle ketentest kan de BRO LV in productie gaan. Voor het uitvoeren van de ketentest zijn we nog op zoek naar softwareleveranciers, bronhouders en afnemers die willen bijdragen aan de ketentest. Aanmelden hiervoor kan via de BRO Servicedesk, zij zorgen voor de coördinatie hiervan.

BRO’tje Milieukwaliteit op 14 december

Het BRO’tje in december zal in het teken staan van het domein milieukwaliteit: de standaard voor IMBRO/A SAD, de functionaliteit van de landelijke voorziening en de verdere implementatie ervan in 2024. Aanmelden kan via het formulier op de BRO-website.