Publieke consultatie Grondwatermonitoringput (GMW)

Gepubliceerd 30 november 2023

De catalogus Grondwatermonitoringput is aangepast. Daarin zijn nu de uitbreiding op de standaard en de werkafspraken doorgevoerd. Vanaf vrijdag 1 december 2023  loopt de publieke consultatie voor deze catalogus. We horen graag jouw reactie op de aanpassingen.

De belangrijkste uitbreidingen, die het gevolg zijn van geaccepteerde wijzigingsverzoeken, zijn:

  • Koppeling met verkenningen (booronderzoek en sonderingen).
  • Faciliteren registratie van putten buiten landsgrenzen.
  • Faciliteren niet-openbaarheid van geometrie van (voor monitoring gebruikte) onttrekkingsputten waterbedrijven.
  • Uitbreiding van verschillende filterbeschermingsvormen.

Naast deze grotere uitbreidingen zijn ook diverse kleinere wijzigingen doorgevoerd, zoals aanpassingen in definities en waardebereiken.

Geef je reactie

De consultatie loopt van 1 december 2023 tot en met 19 januari 2024. De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals deze in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.

Je inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is makkelijk en kan digitaal. Op de pagina over de publieke consultaties vind je het formulier voor de publieke consultatie.